RSS  English  تماس با ما  Facebook  Twitter 
   پیشخوان
نقد سازوکارهای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه
خشونت جنسی برخاسته از نابرابری جنسیتی، است. خشونت جنسی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه، نه تنها یک سلاح جنگی، بلکه ابزار قدرت و اعمال کنترل بر زنان، به عنوان بخش بزرگی از ...
 نظام گزینش قضایا در دیوان کیفری بین المللی (قانون، خط مشی، رویه)
نویسنده در این کتاب با تبیین مفهوم «وضعیت/قضیه» در اساسنامه رم به فرایند و آیین شکلی انتخاب یک قضیه از یک سو و معیارها و ضوابط این گزینش و اختیار از سوی دیگر می پردازد. ...
مسائل معاصر رویاروی دیوان کیفری بین المللی
عنوان کتاب: مسائل معاصر رویاروی دیوان کیفری بین المللی نویسنده: مجموع نویسندگان سال نشر: ۲۰۱۶ ناشر: انتشارات بریل این کتاب مجموعه ای از مقالات ...
تعقیب تخریب اموال فرهنگی در حقوق کیفری بین المللی
این روزها که جرم جنگی تخریب اموال فرهنگی در عداد جرایم تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی درآمده است. خوانش کتابی که به تحلیل تخریب اموال فرهنگی در حقوق کیفری بین المللی ...
راهنمای دیوان کیفری بین المللی
عنوان: راهنمای دیوان کیفری بین المللی نویسنده: محمد هادی ذاکرحسین سال نشر: 1395 خورشیدی ناشر: شهر دانش کتابچه «راهنمای دیوان کیفری بین ...
محشای اساسنامه رم (ویرایش سوم)
پس از مدت ها انتظار، ویرایش سوم محشای اساسنامه رم معروف به محشای «تریفترر» منتشر گردید. این ویرایش در زمانی منتشر گردید که ویراستار اصلی آن یعنی پرفسور «اوتو تریفترر» ...
عدالت ناهموار: دیوان کیفری بین المللی در دنیای سیاست
نویسنده آمریکایی کتاب، در اثر خود به خوبی اثر پذیری عدالت کیفری مورد جست و جوی دیوان کیفری بین المللی از دنیای پر قدرت سیاست را به تصویر می کشد. در نظر نویسنده& اگرچه ...
رویکرد های بزه دیده مدارانه به جرایم بین المللی: آفریقا
عنوان: رویکرد های بزه دیده مدارانه به جرایم بین المللی: آفریقا Victomological Approaches to Intenrational Crimes: Africa نویسنده: جمعی از نویسندگان سال انتشار: ...
حقوق و رویه دیوان کیفری بین المللی
عنوان: حقوق و رویه دیوان کیفری بین المللی The Law and Practice of the International Criminal Court نویسنده: جمعی از نویسندگان سال نشر: ۲۰۱۵ میلادی ناشر: ...
کارآمدی عدالت کیفری بین المللی
عنوان: کارآمدی عدالت کیفری بین المللی The Effectivenes of International Criminal Justice نویسنده: سدریک رینگرت Cedric Ryngaert سال نشر: 2009 میلادی ناشر: ...

1  - 2  - 3  - 4  -  

ایمیل:
1+0=
تقویم رویدادها