اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

پیشخوان

کتاب آئین پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی (دفتر نخست: فرایند گزینشگری قضایا)
نویسنده: دکتر محمد هادی ذاکرحسین (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) ناشر: انتشارات شهر دانش سال نشر: ۱۳۹۹ دفتر نخست کتاب «ایین پیش دادرسی دیوان کیفری بین ...
نظریه ای برای مشارکت قابل مجازات در جرایم جهانی
عنوان کتاب: نظریه ای برای مشارکت قابل مجازات در جرایم جهانی A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes نویسنده: تری جی اینارسن و جوزف ریکوف ...
سومین همایش بین المللی «روز چند صدایی برای عدالت بین المللی»
اینفوگرافی تحولات «وضعیت افغانستان» در «دیوان کیفری بین المللی»
وبگاه آموزشی «لکسیتس»؛ درس گفتارهای تفسیر اساسنامه رم
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران این افتخار را دارد که به عنوان موسسه همکار در یکی از بزرگترین پروژه های آموزشی بین المللی در حوزه حقوق کیفری بین المللی و مطالعات دیوان ...
نقد سازوکارهای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه
خشونت جنسی برخاسته از نابرابری جنسیتی، است. خشونت جنسی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه، نه تنها یک سلاح جنگی، بلکه ابزار قدرت و اعمال کنترل بر زنان، به عنوان بخش بزرگی از ...
 نظام گزینش قضایا در دیوان کیفری بین المللی (قانون، خط مشی، رویه)
نویسنده در این کتاب با تبیین مفهوم «وضعیت/قضیه» در اساسنامه رم به فرایند و آیین شکلی انتخاب یک قضیه از یک سو و معیارها و ضوابط این گزینش و اختیار از سوی دیگر می پردازد. ...
مسائل معاصر رویاروی دیوان کیفری بین المللی
عنوان کتاب: مسائل معاصر رویاروی دیوان کیفری بین المللی نویسنده: مجموع نویسندگان سال نشر: ۲۰۱۶ ناشر: انتشارات بریل این کتاب مجموعه ای از مقالات ...
تعقیب تخریب اموال فرهنگی در حقوق کیفری بین المللی
این روزها که جرم جنگی تخریب اموال فرهنگی در عداد جرایم تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی درآمده است. خوانش کتابی که به تحلیل تخریب اموال فرهنگی در حقوق کیفری بین المللی ...
راهنمای دیوان کیفری بین المللی
عنوان: راهنمای دیوان کیفری بین المللی نویسنده: محمد هادی ذاکرحسین سال نشر: 1395 خورشیدی ناشر: شهر دانش کتابچه «راهنمای دیوان کیفری بین ...

1  - 2  - 3  - 4  -  

آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org