اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

 نظام گزینش قضایا در دیوان کیفری بین المللی (قانون، خط مشی، رویه)

 نظام گزینش قضایا در دیوان کیفری بین المللی (قانون، خط مشی، رویه)

عنوان کتاب:

 نظام گزینش قضایا در دیوان کیفری بین المللی (قانون، خط مشی، رویه)

Situation Selection Regime at the International Criminal Court (Law, Policy, Pratice) 

نام نویسنده:

محمد هادی ذاکرحسین 

Mohammad Hadi Zakerhossein

سال نشر:

دسامبر ۲۰۱۷

 

 

دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاهه هلند در محقق کردن هدف پایان بخشیدن به بی کیفرمانی مرتکبان شدیدترین جرایم مورد نگرانی جامعه جهانی به مثابه یک کل نه قادر است و نه قرار است که به تمام قضایا و وضعیت های بحرانی دربردارنده جرایم داخل در صلاحیت دیوان رسیدگی کند. گزینشگری در دیوان اجتناب ناپذیر است و دادستان دیوان را از برگزیدن قضیه ای در میان قضایا و اولویت بخشیدن بر پرونده های دیگر گریز و گزیری نیست. اما این گزینشگری در چارچوب یک نظام هنجاری و بر اساس معیارهای معینی صورت می پذیرد که در اساسنامه رم به آن ها اشاره شده و از سوی دادستان دیوان و دادرسان مورد تفسیر واقع گشته است. 

نویسنده در این کتاب با تبیین مفهوم «وضعیت/قضیه» در اساسنامه رم به فرایند و آیین شکلی انتخاب یک قضیه از یک سو و معیارها و ضوابط این گزینش و اختیار از سوی دیگر می پردازد. در تحلیل نظام گزینشگری قضایا در دیوان نیز، نظریه بیانی حقوق کیفری به عنوان چارچوب هنجاری و تحلیلی انتخاب شده است. 

مسبوق به سابقه نبودن مفهوم وضعیت و گزینشگری دیوان نسبت به آن موجب شده است که ادبیات ناظر به مطالعات دیوان کیفری بین المللی در تبیین و تفهیم موضوع گزینش قضایا دارای خلا باشد. این کتاب که بر مبنای رساله دکترای نویسنده تدوین شده است در فهم موضوع گزینشی بودن دیوان و شناخت معیارها گزینش در دیوان با در نظر گرفتن رویه ها و انتخاب های عملی دادستان یاری رسان است.

Share
ارسال نظر (1)
نظرات بازدیدکنندگان
زهرا - 1396/12/07
سلام وقت بخیر این کتاب رو چجوری میشه تهیه کرد؟
ارسال نظر
ایمیل:
حاصل جمع 8+11
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org