RSS  English  تماس با ما  Facebook  Twitter 
ترجمه گزارش سال ۲۰۱۶ دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با وضعیت افغانستان

دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی مطابق سنت سالانه خود در ماه نوامبر، گزارشی در ارتباط با وضعیت هایی که در مرحله ارزیابی مقدماتی قرار دارند صادر می کند. این گزارشات سالیانه که انتشار آن ها جزء وظایف قانونی دادستان نمی باشد در راستای افزایش شفافیت عملکرد دفتر دادستان صادر می گردند. وضعیت افغانستان در حال حاضر در مرحله ارزیابی مقدماتی قرار دارد. اهمیت این وضعیت به دلیل همسایگی و مجاورت آن با کشور ایران و اشتراکات زبانی و فرهنگی موجود سبب شده است که مرکز حقوق کیفری بین ...

ترجمه گزارش سال ۲۰۱۶ دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با وضعیت افغانستان
بیانیه دادستان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با آغاز محاکمه «سانگو» در مالی

دادستان «دیوان کیفری بین المللی» همزمان با آغاز محاکمه «آمادو هیا سانگو»، رهبر کودتای نظامی مارچ ۲۰۱۲ میلادی در کشور مالی بیانیه ای صادر نمود. «آمادو هیا سانگو» به همراه ۱۷ تن دیگر از جمله چند فرمانده ارشد نظامی متهمان پرونده موسوم به «ناپدیدشدگان کلاه سرخ» می باشند که ناظر به جرایم واقع شده در جریان کودتای سال ۲۰۱۲ میلادی در کشور مالی می باشد. خانم فاطو بن سودا در بیانیه خود با اشاره به ارجاع وضعیت مالی از سوی مقامات این ...

بیانیه دادستان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با آغاز محاکمه «سانگو» در مالی
سخنرانی هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاسیه مجمع دول عضو دیوان

پانزدهمین اجلاسیه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی که در لاهه هلند در حال برگزاری است شاهد حضور و مشارکت هیات نمایندگی جمهوری اسلامی به سرپرستی آقای حسین پناهی آذر می باشد. جمهوری اسلامی ایران «اساسنامه رم» را در سال ۲۰۰۰ میلادی امضا کرده است لیکن هنوز آن را به تصویب نرسانده و به عضویت دیوان درنیامده است. به عنوان دولت امضا کننده، ایران به عنوان «دولت ناظر» در اجلاسیه های سالیانه مجمع دول عضو دعوت می شود که حضور امسال بعد از چند سال ...

سخنرانی هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاسیه مجمع دول عضو دیوان
بیانیه مرکز حقوق کیفری بین المللی در حاشیه اجلاسیه مجمع دول عضو دیوان

«مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» به عنوان تنها نماینده جامعه مدنی ایران که در پانزدهمین اجلاسیه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند شرکت کرده است در راستای کنشگری در این حوزه، بیانیه مکتوبی منتشر کرده و آن را در اختیار نمایندگان دولت ها و جامعه مدنی شرکت کننده در اجلاسیه قرار داد. در این بیانیه با اشاره به تصمیم اخیر برخی دولت های آفریقایی برای خروج از عضویت دیوان بر حمایت مرکز از دیوان تاکید شده است. مرکز در بیانیه خود با اشاره به ...

بیانیه مرکز حقوق کیفری بین المللی در حاشیه اجلاسیه مجمع دول عضو دیوان
گزارش بسیار مهم دادستان دیوان کیفری بین المللی درباره تحولات ارزیابی مقدماتی

دادستان دیوان کیفری بین المللی به رسم هر سال و در راستای شفاف سازی فعالیت های دادستان، گزارش سالیانه خود را در ارتباط با تحولات ناظر به ارزیابی مقدماتی وضعیت های داخل در این مرحله منتشر نمود. این گزارش ناظر به عملکرد دفتر دادستان دیوان در سال ۲۰۱۶ میلادی در ارتباط با ارزیابی مقدماتی ۱۰ وضعیت در دستور کار دفتر دادستان دیوان می باشد. از میان وضعیت های ده گانه، ۵ وضعیت شامل وضعیت بروندی و جمهوری گابن که دو وضعیتی هستند که در سال ۲۰۱۶ میلادی ارزیابی مقدماتی نسبت به آن ها آغاز ...

گزارش بسیار مهم دادستان دیوان کیفری بین المللی درباره تحولات ارزیابی مقدماتی
حضور مرکز حقوق کیفری بین المللی در نشست آماده سازی سازمان های مردم نهاد برای اجلاسیه دیوان

یک روز پیش از آغاز رسمی پانزدهیمن اجلاسیه سالیانه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند، سازمان «ائتلاف برای دیوان کیفری بین المللی» اقدام به برگزاری نشستی برای آماده سازی سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت و حضور در اجلاسیه پیش رو نمود. در این نشست که در مقر «موسسه عدالت بین المللی لاهه» برگزار گردید، «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» به عنوان یکی از سازمان های عضو «ائتلاف» که در اجلاسیه مجمع دول عضو ...

حضور مرکز حقوق کیفری بین المللی در نشست آماده سازی سازمان های مردم نهاد برای اجلاسیه دیوان
 
بیانیه دادستان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با آغاز محاکمه «سانگو» در مالی
دادستان «دیوان کیفری بین المللی» همزمان با آغاز محاکمه «آمادو هیا سانگو»، رهبر کودتای نظامی مارچ ۲۰۱۲ میلادی در کشور مالی بیانیه ای صادر نمود. «آمادو هیا سانگو» به همراه ۱۷ تن دیگر از جمله چند فرمانده ارشد نظامی متهمان پرونده موسوم به «ناپدیدشدگان ...

سخنرانی هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاسیه مجمع دول عضو دیوان
پانزدهمین اجلاسیه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی که در لاهه هلند در حال برگزاری است شاهد حضور و مشارکت هیات نمایندگی جمهوری اسلامی به سرپرستی آقای حسین پناهی آذر می باشد. جمهوری اسلامی ایران «اساسنامه رم» را در سال ۲۰۰۰ میلادی امضا کرده است لیکن هنوز آن را ...

بیانیه مرکز حقوق کیفری بین المللی در حاشیه اجلاسیه مجمع دول عضو دیوان
«مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» به عنوان تنها نماینده جامعه مدنی ایران که در پانزدهمین اجلاسیه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند شرکت کرده است در راستای کنشگری در این حوزه، بیانیه مکتوبی منتشر کرده و آن را در اختیار نمایندگان دولت ها و جامعه ...

گزارش بسیار مهم دادستان دیوان کیفری بین المللی درباره تحولات ارزیابی مقدماتی
دادستان دیوان کیفری بین المللی به رسم هر سال و در راستای شفاف سازی فعالیت های دادستان، گزارش سالیانه خود را در ارتباط با تحولات ناظر به ارزیابی مقدماتی وضعیت های داخل در این مرحله منتشر نمود. این گزارش ناظر به عملکرد دفتر دادستان دیوان در سال ۲۰۱۶ میلادی در ارتباط با ارزیابی مقدماتی ۱۰ ...

حضور مرکز حقوق کیفری بین المللی در نشست آماده سازی سازمان های مردم نهاد برای اجلاسیه دیوان
یک روز پیش از آغاز رسمی پانزدهیمن اجلاسیه سالیانه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند، سازمان «ائتلاف برای دیوان کیفری بین المللی» اقدام به برگزاری نشستی برای آماده سازی سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت و حضور در اجلاسیه پیش رو نمود. در این نشست که در ...

شرکت مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران در پانزدهمین نشست مجمع دول عضو دیوان
پانزدهمین نشست سالیانه «مجمع دول عضو» دیوان از روز چهارشنبه ۲۶ آبان به مدت یک هفته در لاهه هلند برگزار می شود. نشست سال جاری که با ارایه گزارش عملکرد ارگان های مختلف دیوان کیفری بین المللی آغاز به کار خواهد کرد دربردارنده دستور جلسات متعددی است مانند تصویب بودجه سال ۲۰۱۷ ...

لیبی: اولویت دادستان دیوان در سال ۲۰۱۷ میلادی
دادستان دیوان کیفری بین المللی با حضور در شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دوره ای خود در ارتباط با وضعیت لیبی که از سوی شورای امنیت متعاقب صدور قطعنامه ۱۹۷۰ سال ۲۰۱۱ میلادی به دیوان ارجاع شده بود را ایراد نمود. در این گزارش شفاهی، خانم فاتو بن سودا، آخرین وضعیت پرونده های سیف الاسلام ...

گزارش سالیانه دیوان کیفری بین المللی به مجمع عمومی سازمان ملل
رییس «دیوان کیفری بین المللی»، خانم سیلویا فرناندز، در آخرین روز ماه اکتبر، گزارش سالیانه خود را در ارتباط با فعالیت های دیوان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارایه نمود. مطابق ماده ششم «موافقت نامه مورد مذاکره واقع شده روابط میان دیوان کیفری بین المللی و سازمان ملل ...

  بانک داده ها
تقویم رویدادها
آخرین رویدادها آرشیو


ایمیل:
8+8=