اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

پیشخوان

تعقیب فراملی خشونت های جنسی
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره رواندا در سال ۱۹۹۶ میلادی در گزارش خود اعلام نمود که تجاوز در رواندا یک قاعده بود نه یک استثناء. امروزه تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی ...
صلاحیت تمکیلی در اساسنامه رم و صلاحیت های کیفری ملی
نویسنده در این کتاب با بررسی و تحلیل صلاحیت تکمیلی در نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به تاثیرات این اصل بر محاکم ملی در مقابله با جرایم بین المللی می پردازد. صلاحیت ...
محشای پرونده های برجسته محاکم کیفری بین المللی
عنوان: محشای پرونده های برجسته محاکم کیفری بین المللی Annoated Leading Cases of International Criminal Tribunals نویسنده: جمعی از نویسندگان ناشر: اینترسنتیا ...
تعقیب جرایم بین المللی؛ گزینش گری و نظام حقوق کیفری بین المللی
عنوان: تعقیب جرایم بین المللی؛ گزینشگری و نظام حقوق کیفری بین المللی Prosecuting Internatioal Crimes: Selectivity and International Criminal Law Regime نویسنده: ...
دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت تکمیلی (از نظر تا عمل)
عنوان: دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت تکمیلی (از نظر تا عمل) The Internatioanl Criminal Court and Complementarity: From Theory to Practice نویسنده: جمعی از ...
چشم انداز عدالت کیفری بین المللی
عنوان: چشم انداز عدالت کیفری بین المللی Future Perspectives on International Criminal Justice نویسنده: جمعی از نویسندگان سال نشر: ۲۰۱۰ میلادی ناشر: ...
اجبار و ازدواج
عنوان: ازدواج و اجبار Force & Marriage نویسنده: آیریس هانن سال نشر: ۲۰۱۴ میلادی انتشارات: اینترسنشا "ازدواج اجباری" در سرتاسر جهان واقع می ...
صلاحیت تکمیلی در خط آتش
کتاب «صلاحیت تکمیلی در خط آتش» رساله دکترای خانم «سارا نوون» است که این روزها بر مسند استادی در دانشگاه کمبریج انگلستان تکیه زده است. این کتاب با مطالعه موردی وضعیت ...
همراه پژوهشی «اشگیت» درباره حقوق کیفری بین المللی؛ دیدگاه های انتقادی
این کتاب ۶۰۰ صفحه ای در بردارنده مقالات پرشماری از صاحبان نظر و قلم در حوزه حقوق کیفری بین المللی می باشد که با رویکردی انتقادی به مسائل محل اختلاف و چالیش برانگیز این ...
درآمد بر حقوق و آیین دادرسی کیفری بین المللی
کتاب «درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی کیفری بین المللی» رایج ترین کتاب درسی تالیف یافته درباره حقوق کیفری بین المللی و آیین دادرسی این حوزه می باشد که در بیشتر دانشگاه های ...

  - 1  - 2  - 3  - 4  -  

آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org