RSS  English  تماس با ما  Facebook  Twitter 
   پیشخوان
جنایت های غیرقابل تصور(عدالت، سیاست و حقوق در محاکم جرایم جنگی)
این کتاب ۲۳۰ صفحه ای دربردارنده هشت مقاله تالیف یافته از سوی پرفسور ویلیام شیبث می باشد که به صورت موجز و مختصر به موضوعات مهم و عمده حقوق کیفری بین المللی پرداخته است. ...
راهنمانامه حقوق کیفری بین المللی روتلج
این کتاب که مجموعه ای از مقالات نگاشته شده توسط صاحبان نظر و قلم می باشد بررسی جامعی است نسبت به حوزه های موجود و یا در حال ظهور در بستر حقوق کیفری بین المللی. کتاب در ...
راهنمانامه پژوهشی درباره حقوق کیفری بین المللی
این «راهنمانامه» دربردارنده هجده مقاله تالیف یافته از سوی اساتید و صاحبان نظر در حوزه حقوق کیفری بین المللی می باشد. مقالات این کتاب ذیل شش موضوع به ترتیب زیر طبقه بندی ...
درآمدی بر دیوان کیفری بین المللی- ویرایش چهارم
عنوان: درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی نویسنده: پرفسور ویلیام شیبث تاریخ انتشار: ۲۰۱۱ میلادی- ویرایش چهارم ناشر: انتشارات دانشگاه کمبریج درآمدی بر ...
درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی- ویرایش دوم
عنوان: درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی- ویرایش دوم نویسنده: پرفسور شریف بسیونی سال انتشار: دسامبر ۲۰۱۳ میلادی ناشر: انتشارات بریل پرفسور بسیونی از ...
محشای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
کتاب «محشای اساسنامه رم» تالیف پرفسور «ویلیام شیبث» از صاحب نظران برجسته حقوق کیفری بین المللی می باشد. وی در این کتاب به شرح ماده به ماده اساسنامه رم پرداخته است. این ...

  - 1  - 2  - 3  - 4  -  

ایمیل:
2+5=
تقویم رویدادها