اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

جنایت های غیرقابل تصور(عدالت، سیاست و حقوق در محاکم جرایم جنگی)

جنایت های غیرقابل تصور(عدالت، سیاست و حقوق در محاکم جرایم جنگی)

عنوان:

جنایت های غیرقابل تصور(عدالت، سیاست و حقوق در محاکم جرایم جنگی)

(Unimaginable Atcroties: Justice, Politics and Rights at the War Crimes Tribunals)

نویسنده:

ویلیام شیبث

سال نشر:

۲۰۱۲ میلادی

ناشر:

انتشارات دانشگاه آکسفورد

 

این کتاب ۲۳۰ صفحه ای دربردارنده هشت مقاله تالیف یافته از سوی پرفسور ویلیام شیبث می باشد که به صورت موجز و مختصر به موضوعات مهم و عمده حقوق کیفری بین المللی پرداخته است. نویسنده در این کتاب عصاره و چکیده آرای خود را در ارتباطات با موضوعات گسترده ای مطرح کرده است و از این رو با خواندن آن می توان گذاری شناختی و سریع بر حقوق کیفری بین المللی داشت. مقالات این کتاب عبارتند از: «شناسایی جرایم بین المللی»، «منع محاکمه مجدد»، «گزینش اهداف تعقیب کیفری»، «جذبه نسل کشی»، عنصر مادی و روانی و نقش دولت»، «تاریخ و عدالت کیفری و حق بر حقیقت»، «صلح بدون عدالت» و «جرایم علیه صلح».

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 2+11
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org