اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

آیین فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

آیین فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

عنوان:

آیین فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

The Triggering Procedure of the Internatioanl Criminal Court

نویسنده: 

هکتور اولاسولو

Hector Olasolo

سال نشر:

2005

انتشارات: 

نشر بریل

 

اساسنامه رم، برخلاف اساسنامه «دادگاه های موردی»، یک دیوان دایمی تاسیس نمود که «صلاحیت خفته» آن قلمروی سرزمینی و اتباع دول عضو را در بر می گیرد. صلاحیت موضوعی، زمانی و مکانی دادگاه های موردی از پیش توسط شورای امنیت سازمان ملل تعیین شده بود. لیکن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی صلاحیتی ناظر به آینده است که از پیش نمی توان زمان و مکان آن را تعیین و احصاء نمود. اختیار و انتخاب وضعیت هایی که دیوان می بایست صلاحیت خود را نسبت به آن اعمال نماید یکی از عملکردهای مهم دیوان می باشد. کتاب «آیین فعال سازی صلاحیت دیوان» منبع جامع مطالعاتی نسبت به آیینی است که مختص به دیوان می باشد. چگونگی انتخاب یک وضعیت و معیارهای حقوقی فعال شدن صلاحیت دیوان نسبت به آن مهمترین مساله ای است که نویسنده خوش نام این کتاب بدان پرداخته است. مطالعه این کتاب برای آشنایی با «آیین صلاحیتی» دیوان حایز اهمیت است.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 11+0
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org