اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
1395/06/08 -

تعقیب تخریب اموال فرهنگی در حقوق کیفری بین المللی

تعقیب تخریب اموال فرهنگی در حقوق کیفری بین المللی

عنوان:

تعقیب تخریب اموال فرهنگی در حقوق کیفری بین المللی 

Prosecuting the Destruction of Cultural Property in International Criminal Law

نویسنده:

کارولین الرت

Caroline Ehlert

ناشر: 

انتشارات بریل

سال نشر:

2014 میلادی

 

این روزها که جرم جنگی تخریب اموال فرهنگی در عداد جرایم تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی درآمده است. خوانش کتابی که به تحلیل تخریب اموال فرهنگی در حقوق کیفری بین المللی می پردازد مفید خواهد بود. نویسنده در این کتاب در فصل نخست به تبیین ممنوعیت تخریب اموال فرهنگی در معاهدات بین المللی و از آن جمله کنوانسیون های ژنو و کنوانسیون لاهه می پردازد. در همین فصل، تعریفی از اموال فرهنگی به عنوان یک واژه تخصصی با بار حقوقی ارایه می شود. در فصل دوم، تعقیب جرم تخریب اموال فرهنگی در رویه محاکم کیفری بین المللی مورد بررسی واقع می گردد. در این فصل، بر اساس اساسنامه ها و رویه های محاکم کیفری بین المللی به خصوص اساسنامه رم، عناصر تشکیل دهنده جرم جنگی و جرم علیه بشریت تخریب اموال فرهنگی مورد تحلیل واقع می شود. در فصل سوم، نویسنده به یک مطالعه موردی می پردازد و آن بررسی تعقیب جرم تخریب اموال فرهنگی در محاکمه خمرهای سرخ در شعب فوقا العاده محاکم کامبوج می باشد. 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 0+0
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org