اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
   یادداشت ها
داعش و عدالت کیفری
در خصوص چگونگی مقابله با سبوعیت و ددمنشی دولت خودخوانده اسلامی در عراق و سوریه، با بهره برداری از نظام کیفری بین المللی موارد متعددی پیشنهاد گردیده است، در این سطور ضمن ...
ایالات متحده آمریکا و دیوان کیفری بین المللی؛ از ادبار تا اقبال
طبقه بندی رویکرد آمریکا به دیوان ایالات متحده آمریکا عضو دیوان نمی باشد. رویکرد و مواجهه امریکا به دیوان را می تواند در سه مرحله تقسیم بندی نمود. این تقسیم و تفکیک ...
گذاری بر رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده شکایت کرواسی علیه صربستان
"دیوان بین المللی دادگستری" (= دیوان) در تاریخ سوم فوریه سال جاری میلادی، رای خود را پس از سال ها انتظار در پرونده شکایت دولت "کرواسی" علیه "جمهوری صربستان" صادر ...
تعقیب جرایم جنگی در دیوان کیفری بین المللی
«حقوق بشر دوستانه» پارکه ای سترگ از پیکر حقوق کیفری بین المللی است. حقوق بشر دوستانه یا به تعبیر دیگر «حقوق جنگ»، قواعد قانونی و عرفی حاکم بر ...
نقش «مجمع دول عضو» در ساختار دیوان کیفری بین المللی
روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی، مقر سازمان ملل متحد در نیویورک میزبان سیزدهمین گردهمایی سالیانه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی بود. انتخاب شش قاضی جدید ...
تعقیب متهم شکنجه و نسل کشی؛ از چاد تا سنگال
«حسین آبره» متولد ۱۹۴۲، از ۷ ژوئن ۱۹۸۲ تا ۱ دسامبر ۱۹۹۰ رئیس جمهور چاد بود. رژیم تک حزبی او تخلفات بسیاری را بویژه علیه گروههای قومی مرتکب شد. گفته می ...
کنیا: وضعیت چالش آفرین برای دیوان
وضعیت «جمهوری کنیا» از عنفوان قرار گرفتنش بر روی میز تحقیقات «دیوان کیفری بین المللی» آبستن چالش های پرشماری برای دیوان بوده است. در این نوشتار ...
گذاری بر تصمیم دادستان دیوان در ارتباط با کشتی ماوی مرمره
دادستان دیوان کیفری بین المللی،خانم فاتو بنسودا، روز پنجشنبه، ششم نوامبر، در اظهاراتی به صورت رسمی اعلان داشت که دادستانی دیوان نسبت به وضعیت ارجاع شده از سوی دولت ...
گذاری شناختی بر جرایم جنگی
یکی از کاکردها و ماموریت های «دیوان کیفری بین المللی» حمایت کیفری از «حقوق بشر دوستانه» می باشد. حقوق بشردوستانه قواعد قانونی و عرفی حاکم بر ...
«دیوان کیفری بین المللی» شناسی
با تاسیس دیوان و تحولات مستمر پس از آن می بایست واژه ای نو برگزید تا حکایتگر و بیانگر این تحولات و نقش دیوان و مستقل بودن آن باشد. «حقوق کیفری بین المللی» عنوانی است که ...

  - 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  -  

آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org