اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
1399/01/29 -

قضیه افغانستان؛ استفاده از مکانیسم ماده ۱۸ برای نخستین بار در تاریخ دیوان کیفری بین المللی

قضیه افغانستان؛ استفاده از مکانیسم ماده ۱۸ برای نخستین بار در تاریخ دیوان کیفری بین المللی

با آغاز تحقیقات کامل نسبت به «قضیه افغانستان» متعاقب صدور مجوز از سوی شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی، دولت «جمهوری اسلامی افغانستان» بر حسب ماده ۱۸ اساسنامه رم از دادستان دیوان درخواست نموده است تا تسلیم تحقیقات دولت افغانستان نسبت به افرادی شود که این دولت در حال انجام تحقیقات نسبت به ایشان می باشد. 

مطابق با ماده ۱۸ اساسنامه رم متعاقب آغاز تحقیقات نسبت به یک قضیه دادستان موظف است تمام دولت های عضو و دولت هائی که نسبت به آن قضیه قادر به اعمال صلاحیت هستند را از تصمیم خود برای ادامه تحقیات مطلع نماید تا اگر دولتی نسبت به قابلیت پذیرش ان قضیه بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی ایرادی دارد ان را ابراز کند. 

دولت افغانستان به همراه درخواست ماده ۱۸ خود اطلاعاتی در ارتباط با پرونده های در حال تحقیق و یا مورد تحقیق واقع شده ارائه کرده است. با این حال به دلیل شیوع بیماری کوید-۱۹ مقامات دولت افغانستان قادر نبوده اند که اطلاعات تکمیلی مورد نیاز در ارتباط با تحقیقات انجام شده و حدود دقیق را در اختیار دیوان قرار بدهند. از این رو از دادستان دیوان درخواست کرده اند تا با تمدید مهلت بررسی درخواست دولت افغانستان فرصت بیشتری برای ارائه اطلاعات داده شود. 

بر این اساس دادستان دیوان با اعلام اینکه در شرایط کرونائي فعلی اقدام موثری نیز از سوی دادستانی در حال انجام نیست با مهلت دهی به دولت افغانستان تا نیمه ژوئن سال جاری میلادی موافقت کرده است.

این نخستین بار در تاریخ دیوان کیفری بین المللی است که یک دولت بر اساس ماده ۱۸ اساسنامه نسبت به تحقیقات دادستان اقدام به ایراد قابلیت پذیرش می کند.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 9+6
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org