اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

دولت استرالیا: فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت نمی شناسیم

دولت استرالیا: فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت نمی شناسیم

دولت استرالیا اعلام نموده است که دولت بودن فلسطین را به رسمیت نمی شناسد و از دیوان کیفری بین المللی درخواست نموده است تا اجازه یابد نظرات خود را در این ارتباط به صورت مکتوب با دیوان به اشتراک بگذارد. در ابتدای سال جاری میلادی دادستان دیوان کیفری بین المللی با اعلام به فرجام رسیدن ارزیابی مقدماتی نسبت به قضیه فلسطین و اعلان قصد خود مبنی بر آغاز تحقیقات کامل نسبت به قضیه فلسطین از دادرسان شعبه پیش دادرسی درخواست نمود تا در ارتباط با صلاحیت سرزمینی دیوان در فلسطین بر اساس بند سوم ماده ۱۹ اساسنامه رم اعلام نظر کنند.

متعاقب استعلام دادستانی، شعبه پیش دادرسی از تمامی دولت ها، سازمان ها و اشخاص دعوت نمود تا نظرات و دیدگاه های خود را در ارتباط با سوال دادستان دیوان با دیوان به اشتراک بگذارند. در اجابت این دعوت دولت استرالیا که از دولت های عضو دیوان است از شعبه پیش دادرسی درخواست کرده است تا اجازه به اشتراک گذاری نظرات مکتوب خود را صادر نماید.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 5+9
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org