اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
1398/04/19 -

محکومیت «نابودگر» به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در «دیوان کیفری بین المللی»

محکومیت «نابودگر» به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در «دیوان کیفری بین المللی»

شعبه پنجم دادرسی «دیوان کیفری بین المللی» با صدور رایی، آقای «بوسکو ناتاگاندا» معروف به «نابودگر» را به علت ارتکاب ۱۸ رفتار مجرمانه به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت محکوم نمود. آقای ناتاگاندا محکوم شده است که این رفتارهای مجرمانه را در منطقه «ایتوری» در «جمهوری دموکراتیک کنگو» و طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ میلادی مرتکب شده است.

در احراز مولفه های زمینه ای این جرایم،‌ دادرسان دیوان احراز کردند که در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ میلادی در منطقه «ایتوری» یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی میان برخی گروه های مسلح سازمان یافته وجود داشته  که آبستن ارتکاب جرایم جنگی بوده است. همچنین،‌ دادرسان احراز نمودند که هدف قرار دادن جمعیت غیر نظامی وابسته به گروه های دیگر نیز در راستای خط مشی سازمانی «اتحادیه میهن پرستان» کنگو و شاخه نظامی آن بوده است که اقای ناتاگاندا عهده دار منصبی کلیدی در آن بوده است.

ناتاگاندا در ارتباط با برخی جرایم مانند قتل به بر اساس مباشرت و در جرایم دیگر مانند ایذا و اذیت و جرایم جنسی به عنوان مشارکت غیر مستقیم محکوم گردید. متعاقب این محکومیت، دادرسان شعبه دادرسی ملزم به صدور حکم مجازات متناسب با محکومیت و جرایم ارتکابی و با رعایت عوامل مخففه و مشدده احتمالی خواهند بود. هم دادستان و هم محکوم علیه می توانند طی ۳۰ روز نسبت به این رای اعتراض و تجدید نظرخواهی نمایند.

بوسکو ناتاگاندا از سال ۲۰۰۶ میلادی تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی قرار گرفت لیکن ۶ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۲ بازداشت و تحویل دیوان شد. جلسه دادرسی وی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ میلادی به درازا کشید.

از مهمترین نکات پرونده ناتاگانده محکومیت وی به ارتکاب جرایم جنگی خشونت های جنسی نسبت به کودک سربازانی بود که در نیروهای مسلح وابسته تحت امر او رخ داده بود. این برای نخستین بار است که یک محکمه کیفری بین المللی،‌ امکان ارتکاب خشونت های جنسی نسبت به نیروهای خود را ممکن دانست. همچنین برای نخستین بار موضوع قربانیان مرد تجاوز مبنای محکومیت در دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته است.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 10+7
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org