اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

گزارش عملکرد تیم ایرانی شرکت کننده در مسابقات شبیه سازی دیوان کیفری بین المللی

گزارش عملکرد تیم ایرانی شرکت کننده در مسابقات شبیه سازی دیوان کیفری بین المللی

تیم ایرانی شرکت کننده در مسابقات شبیه سازی دیوان کیفری بین المللی به درخواست «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» اقدام به تهیه گزارشی در خصوص این مسابقات و عملکرد تیم خود نمود که مرکز با هدف حمایت از فعالیت های آموزشی و ترویجی درباره دیوان کیفری بین المللی اقدام به انتشار آن می نماید.

-----------------------------------------


موت کورت دیوان کیفری بین المللی (ICC)، هر ساله توسط دانشگاه لیدن هلند و مرکز مطالعات حقوق بینالملل هوگو گروسیوس و با همکاری دیوان کیفری بین الملی در پردیس هه دانشگاه لیدن برگزار میشود.

این مسابقات برای نخستین بار در سال 2005 برگزار شد اما در سال 2007 به عنوان یک مسابقه بین المللی مطرح شد. با توجه به اینکه دانشجویان از سراسر دنیا در این مسابقات شرکت میکنند، زبان رسمی آن انگلیسی، چینی، روسی و اسپانیایی است با این حال دور بین المللی مسابقات در اکثر ادوار به زبان انگلیسی برگزار میشود.

قضات این مسابقات، شامل قضات دیوان کیفری بین المللی، اساتید دانشگاه و وک ی مطرح در حوزه حقوق کیفری بین المللی هستند. در این مسابقات تیمها باید استد ت خود را در رابطه با یک پرونده فرضی در نقشهای دادستان دیوان کیفری بین المللی، نماینده بزه دیدگان وکیل مدافع یا نماینده دولت در قالب لوایح کتبی و ارائه شفاهی به هیات قضات ارائه نمایند. در مسابقات شفاهی، به هر تیم بیست دقیقه زمان داده میشود تا استد لهای اصلی خود را بیان نماید و سپس ده دقیقه زمان برای ریباتل یا پاسخ گویی به اظهارات طرفهای مقابل اختصاص داده میشود.

مطابق قواعد مسابقات چنانچه بیش از یک تیم از یک کشور تقاضای شرکت در این مسابقات را داشته باشند، باید در دور ملی شرکت کرده و حداکثر دو تیم و در شرایط استثنایی سه تیم مجوز حضور در دور بین المللی را کسب میکنند. در دور بین المللی، مسابقات در چهار مرحلهی مقدماتی، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال برگزار میشود. هر تیم در مرحله مقدماتی در شش مسابقه و با دوازده تیم به رقابت می پردازد و سپس 27 تیمی که مجموع امتیازات آنها در تمام مسابقات با تر باشد، برای شرکت در مرحلهی یک چهارم نهایی انتخاب میشوند. در مرحلهی یک چهارم نهایی تیم ها به نه گروه تقسیم شده و به قید قرعه در یکی از سه نقش مذکور به رقابت با دو تیم دیگر میپردازند. تیمی که در هر گروه با ترین امتیاز را از هیات قضات کسب کند به مرحله نیمه نهایی راه مییابد. در این مرحله نیز نه تیم در قالب سه گروه به مسابقه پرداخته و در نهایت برنده هر گروه در فینال شرکت خواهد کرد. فینال این مسابقات در مقر اصلی دیوان کیفری بین المللی و با حضور قضات دیوان برگزار می شود و در نهایت یک تیم به عنوان تیم برنده انتخاب میشود.

شایان ذکر است که در پایان مسابقات بین المللی به بهترین لوایح، بهترین تیم در دور مقدماتی، بهترین موترها، و تیم شایسته ی تقدیر جوایزی تعلق می گیرد.

در سال 2017 برای اولین بار در طول برگزاری این موت کورت، تیمی از ایران در دور بین المللی مسابقات شرکت کرد. زم به ذکر است که در سالهای گذشت نیز تیمهایی از ایران برای شرکت در مسابقات اقدام کرده بودند اما متاسفانه زمینه حضور ایشان در دور بین المللی فراهم نشده و به ناچار از شرکت در مسابقه انصراف داده بودند. با این حال تیم دانشگاه ع مه طباطبائی برای نخستین بار در آبان ماه سال 1395 برای شرکت در این مسابقات ثبت نام کرده و فعالیت خود را آغاز نمود. این تیم با رویکردی آینده نگر و با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت دانشجویان جوانتر مقطع کارشناسی و تمرکز بر جنبه آموزشی موت کورت، با شرکت خانم نیلوفر فروزانفر و آقایان علی زهره، سید محمد محسن سید احمدی و علی مسعودیان تشکیل گردید و مربیگری این تیم را خانم مریم آقائی بر عهده گرفتند. با وجود تمام دشواریهایی که پیش روی تمام تیمهایی است که برای نخستین بار به نمایندگی از ایران در یک مسابقه بین المللی شرکت میکنند، تیم دانشگاه ع مه طباطبائی در نخستین حضور خود به جمع بیست و هفت تیم برتر این مسابقات راه یافت و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب نمود. این تیم در مرحله یک چهارم نهایی در یک رقابت بسیار نزدیک با تیمهایی از فیلیپین و اوکراین نتوانست جواز حضور در مرحه نیمه نهایی را کسب نماید. با این حال در رده بندی نهایی دور جهانی موت کورت دیوان کیفری بین المللی موفق به کسب رتبه بیستم شد. این تیم همچنین توانست جایزه Honorable Mention Team را به دست آورد. این جایزه در هر سال تنها به یک تیم شرکت کننده در مسابقه که عملکرد شایستهی تقدیری داشته است اختصاص مییابد. شایان ذکر است که تیم دانشگاه ع مه طباطبائی موجب شگفتی همگان را فراهم کرد زیرا در اولین حضور خود در این مسابقات و با وجود رقابت با تیمهایی از کشورهای آمریکا، استرالیا، سنگاپور، فیلیپین، کانادا، برزیل، ایتالیا و ... توانست با تر از دانشگاه سوربن فرانسه و بسیاری از تیمهای نام آور دیگر قرار در جایگاه بیستم قرار گیرد. همچنین لوایح کتبی این تیم نیز توانست نمرات بسیار قابل قبولی کسب

نماید. 

در روز چهارم مسابقات و در مرحله یک چهارم نهایی، تیم دانشگاه ع مه طباطبائی به قید قرعه در نقش دادستان در مقابل تیمهایی از اوکراین در نقش وکیل مدافع و فیلیپین در نقش نماینده بزه دیدگان قرار گرفت. در این مسابقه خانم نیلوفر فروزانفر به عنوان موتر اصلی تیم و آقای علی زهره به عنوان موتر تیم در ریباتل، ایفای نقش کردند و با یک ارائهی بسیار قابل قبول و کار تیمی خوب توانستند نمرات با یی را از قضات کسب نمایند. با این حال متاسفانه تیم این دانشگاه با اخت ف امتیاز بسیار اندک بازی را به تیم دانشگاه فیلیپین که در نهایت به عنوان بهترین تیم در نقش نماینده بزه دیدگان شناخته شد، واگذار کرد و از راهیابی به مرحله نیمه نهایی باز ماند.

در نهایت همانطور که ذکر شد در روز پایانی مسابقات تیم دانشگاه ع مه طباطبائی موفق به کسب جایزه Honorable Mention Team شده و در رتبه بندی نهایی در جایگاه بیستم قرار گرفت که این امر در ایران بی سابقه میباشد. 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 9+7
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org