اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
1396/02/08 -

ابرام حکم حبس ابد «حسین حبری» در سنگال

ابرام حکم حبس ابد «حسین حبری» در سنگال

شعبه تجدید نظر «شعب آفریقایی فوق العاده» رای محکومیت «حسین حبری»، رییس جمهور سابق چاد، را مورد ابرام قرار داد. هابره در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به ارتکاب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، شکنجه و مباشرت به تجاوز جنسی مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم گردید. 

«حبری» از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ حکومت چاد را در اختیار داشت و در دوران حکومت خود، اقدام به سرکوب خشونت آمیز مخالفان خود می کرد. بنابر گزارش «کمیسیون تحقیق» چاد، در دوران زعامت هابره ۴۰ هزار نفر از مخالفان قتل عام شدند. با تغییر حکومت در چاد، حبری به کشور سنگال فرار کرد و در آنجا پناه گرفت. تا سال ۲۰۱۵ میلادی که محاکمه وی آغاز گردید، تلاش های بسیاری در چاد، سنگال و بلژیک برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد لیکن هیچکدام به نتیجه نرسید. سرانجام پس از طرح شکایت دولت بلژیک علیه دولت سنگال در «دیوان بین المللی دادگستری» به دلیل نقض کنوانسیون منع شکنجه از سوی دولت سنگال به خاطر عدم محاکمه و یا استرداد حبری که متهم به ارتکاب شکنجه بوده است و ملزم شدن دولت سنگال از سوی دیوان به محاکمه و یا استرداد حبری، دولت سنگال با همکاری «اتحادیه آفریقا» در چارچوب نظام حقوقی سنگال، «شعب آفریقایی فوق العاده» تشکیل دادند که قضات آن ترکیبی از دادرسان سنگالی و آفریقایی بود. 

دادگاه «حبری»، اولین مورد در تاریخ نظام عدالت کیفری بین المللی بود که در آن محکمه یک کشور، رهبر پیشین کشور دیگر را مورد محاکمه قرار می داد. امری که مصداقی از اعمال صلاحیت جهانی شناخته شده است. وکلای تسخیری از سوی دادگاه تداوم یافت.  علاوه بر حبس ابد، هابره محکوم به پرداخت مبلغ قابل توجهی از باب جبران خسارت و غرامت به قربانیان و بزه دیدگان شده است. هرچند نسبت به توانمندی وی در پرداخت این مبلغ تردید وجود دارد و دادگاه از داوطلبان تقاضا کرده است تا به صندوق معاضدت قربانیان برای تحقق این منظور کمک کنند. ابرام رای محکومیت حبری به فراهم شدن زمینه لازم جبران خسارت قربانیان کمک خواهد کرد. 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 2+3
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org