اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
1396/02/08 -

اعلان قرار جلب دیوان کیفری بین المللی علیه رییس اداره امنیت داخلی حکومت قذافی

اعلان قرار جلب دیوان کیفری بین المللی علیه رییس اداره امنیت داخلی حکومت قذافی

شعبه اول پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی، قرار جلب صادره علیه «التهامی محمد خالد»، رییس اداره امنیت داخلی حکومت قذافی، را از حالت محرمانگی خارج و علنی نمود. محمد خالد متهم به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت از رهگذر شکنجه، زندانی کردن و رفتارهای غیر انسانی در بستر بحران لیبی در سال ۲۰۱۱ می باشد که منتهی به سقوط رژیم قذافی گردید.

اعلان قرار جلب «التُهامی» از سوی دادرسان شعبه پیش دادرسی، متعاقب درخواست دادستان دیوان کیفری بین المللی برای تغییر طبقه بندی این قرار صورت گرفت که با هدف تسهیل جلب و تحویل متهم از سوی دولت ها به دیوان مطرح گردیده بود. قرار جلب متهم، در آپریل سال ۲۰۱۳ میلادی به صورت محرمانه صادر شد. التهامی متهم است که در راستای سیاست دولت قذافی مبنی بر سرکوب مخالفان و معترضان در سال ۲۰۱۱ میلادی، شهروندان غیر نظامی را به صورت گسترده و نظام مند مورد حمله و هدف قرار داده است. نیروهای تحت امر التهامی به همراه دیگر نیروهای امنیتی قذافی در ان ایام به خصوص در سرکوب مخالفان زندانی شده و شکنجه ایشان نقش افرینی می کردند.

وضعیت جمهوری لیبی در ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی «شورای امنیت» ملل متحد به دفتر دادستان دیوان ارجاع شد. این وضعیت ناظر به مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی سال ۲۰۱۱ میلادی میان نیروهای دولت قذافی و مخالفان می باشد. تا پیش از این، دادستان دیوان علیه معمر قذافی، سیف الاسلام قذافی و السنوسی قرار جلب صادر کرده بود. تاکنون هیچ یک از متهمان وضعیت لیبی در اختیار دیوان قرار نگرفته اند. 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 4+9
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org