اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

بین المللی شدن مخاصمه مسلحانه در سوریه

بین المللی شدن مخاصمه مسلحانه در سوریه

سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ در واکنش به حمله موشکی ایالات متحده آمریکا به قلمروی سرزمینی سوریه اعلام داشت که وضعیت سوریه به آستانه «مخاصمه مسلحانه بین المللی» رسیده است که در نتیجه آن طرفین درگیر در این مخاصمه ملزم به رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه در بستر یک مخاصمه مسلحانه بین المللی هستند. حمله موشکی آمریکا از آب های مدیترانه به یک پایگاه هوایی متعلق به ارتش سوریه، نخستین تهاجم مستقیم نظامی یک دولت خارجی علیه دولت سوریه در خلال جنگ داخلی ۶ ساله سوریه می باشد. 

هرگونه عملیات نظامی یک دولت در قلمروی سرزمینی دولت دیگر بدون اجازه دولت اخیر منتهی به شکل گیری وضعیت مخاصمه مسلحانه بین المللی می شود. در بستر یک مخاصمه مسلحانه بین المللی که میان حداقل دو دولت شکل می گیرد، طرفین مخاصمه ملزم به رعایت اصولی هستند که حداقل هایی از حقوق بشردوستانه را تامین می کند مانند اصل تمییز که بر اساس آن می بایست میان افراد و اهداف غیر نظامی و نظامی تمییز و تفکیک ایجاد شود. همچنین افراد نظامی دستگیر شده در خلال یک مخاصمه مسلحانه بین المللی به عنوان اسیران جنگی دارای حقوق ویژه ای می باشند.

اقدام یکجانبه ایالات متحده آمریکا که نقض فاحش منشور ملل متحد درباره ممنوعیت به کارگیری زور بوده است می تواند به عنوان یک رفتار غیر قانونی مطابق قواعد بین المللی به مثابه تجاوز نظامی تعریف شود لیکن فارغ از مشروعیت و عدم مشروعیت یک عملیات نظامی، رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه و مراعات حقوق جنگ اصلی است که به عنوان یک تکلیف مستقل می بایست مراعات شود و عدم رعایت آن ها می تواند به ارتکاب جرایم جنگی بانجامد.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 8+5
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org