اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
1395/11/12 -

رابطه حقوق کیفری بین المللی و حقوق بشر از منظر رییس دیوان کیفری بین المللی

رابطه حقوق کیفری بین المللی و حقوق بشر از منظر رییس دیوان کیفری بین المللی

رییس «دیوان کیفری بین المللی»، خانم «سیلویا فرناندز دی گورمندی»، در مراسم آغاز سال قضایی «دیوان اروپایی حقوق بشر» در سخنانی به تبیین رابطه تکمیلی میان عدالت کیفری بین المللی و حقوق بشر پرداخت. خانم «دی گورمندی»، سخنان خود را با تاکید بر نقش و تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بر سایر مناطق جغرافیایی جهان آغاز نمود. به گفته رییس دیوان دنیای امروز مبتنی بر روابط فی مابین و تاثیر و تاثر از یکدیگر می باشد و محاکم قضایی از این قاعده استثنا نمی باشند. 

رییس دیوان کیفری بین الملی، در این سخنرانی هم به تفاوت ها و هم به شباهت های دیوان و محاکم حقوق بشر اشاره نمود. محاکم کیفری از محاکم حقوق بشری متفاوت هستند چرا که آن ها احترام به حقوق بشر را رصد نمی کنند بلکه تنها بر مسوولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم بین المللی تمرکز دارند. با این حال خانم دی گورمندی افزود که هدف مشترکی نیز میان ما وجود دارد و آن تلاش برای حاکمیت قانون است. 

رییس دیوان همچنین به تاثیر پذیری های ماهوی و شکلی نظام حقوقی دیوان از حقوق بشر اشاراتی داشت. از حیث ماهوی از دید دیوان کمرنگ شدن مرز میان «رویارویی های مسلحانه» بین المللی و غیر بین المللی و استثنايی شدن جنگ میان دولت ها، توجه مسوولیت کیفری به هم مرتکبان دولتی و هم مرتکبان غیر دولتی با توجه به انکه بیشتر مرتکبان جرایم بین المللی کنشگران غیر دولتی شده اند و تعمیم یافتن حوزه جرایم بین المللی از زمان جنگ به زمان صلح از مهمترین تحولات معاصر حقوق کیفری بین المللی بوده است. به گفته خانم «دی گورمندی»، محاکمه های دیوان در پی آن است که این پیام را با قدرت اعلام نماید که حاکمیت قانون هیچ استثنائی ندارد.

در مورد جنبه های شکلی نیز رییس دیوان به لزوم انطباق قوانین دیوان با موازین حقوق بشر و همچنین رعایت حقوق متهم برای داردسی منصفانه و البته تمایل از عدالت سزادهی به عدالت ترمیمی با گستراندن حقوق بزه دیدگان به خصوص حق مشارکت ایشان در داردسی و حق ایشان بر جبران خسارت به عنوان نمونه هایی که متاثر از حقوق بشر می باشد اشاره نمود. 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 7+3
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org