اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
1395/05/10 -

گزارش دادستانی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با وضعیت افغانستان

 واحد آموزش مرکز حقوق کیفری بین الملی ایران  واحد آموزش مرکز حقوق کیفری بین الملی ایران

دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی هرساله گزارشی درباره فعالیت های خود در ارتباط با ارزیابی مقدماتی وضعیت هایی که در این مرحله قرار دارند منتشر می سازد. آخرین گزارش دادستانی در این باره، در ماه های پایانی سال 2015 میلادی منتشر شد که یک بخش از آن به گزارش دهی درباره وضعیت افغانستان اختصاص داشت.

هرچند که در ماه های پیش رو دادستانی دیوان گزارش جدیدی درباره افغانستان منتشر خواهد ساخت، لیکن به دلیل اهمیت وضعیت افغانستان  و برای دانش افزایی و ارتقای اگاهی های عمومی فارسی زبانان منطقه، مرکز حقوق کیفری بین المللی بر آن شد آخرین گزارش دفتر دادستانی درباره دیوان را منتشر سازد تا زمینه ای باشد برای آشنا شدن با فعالیت های پیش روی دیوان در ارتباط با افغانستان.

گزارش موجود، ترجمه دقیقی است از بخش مربوطه در گزارش دادستانی دیوان که به صورت عمومی منتشر شده است. پاورقی های موجود در متن گزارش البته الحاقات مرکز است برای اشنا سازی خواننده با برخی از اصطلاحات خاص به کار رفته در گزارش دیوان. 

در ترجمه این گزارش تا میزانی از همکاری خانم مریم اقایی استفاده شده است.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 1+6
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org