اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

احراز نافرمانی اوگاندا و جیبوتی در جلب عمر البشیر

احراز نافرمانی اوگاندا و جیبوتی در جلب عمر البشیر

شعبه پیش-دادرسی دوم دیوان کیفری بین المللی با صدور آرای جداگانه ای اعلام نمود که جمهوری های اوگاندا و جیبوتی از اجرای درخواست جلب عمر البشیر سرپیچی نموده اند و بر این اساس عدم تبعیت ایشان را به مجمع دول عضو دیوان و همچنین شورای امنیت ملل متحد ارجاع نمود.

دیوان کیفری بین المللی نسبت به عمر البشیر به اتهام ارتکاب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم نابود سازی جمعی تاکنون دو قرار جلب صادر کرده است. بنابر تفسیر دادرسان دیوان، تمام دول های عضو و غیر عضو دیوان ملزم به همکاری با دیوان در جلب البشیر می باشند.

عمر البشیر چند ماه قبل در سفرهای جداگانه به اوگاندا و جیبوتی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ان کشورها شرکت کرده بود که علی رغم درخواست دیوان، دولت های مذکور از جلب و تحویل وی به دیوان نافرمانی کردند.

با ارجاع گزارش نافرمانی به مجمع دول عضو و یا شورای امنیت، نهادهای مذکور مسوول اتخاذ تدابیر لازم برای برخورد با عدم تبعیت صورت گرفته می باشند. امری که تاکنون البته رخ نداده است.

 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 7+2
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org