RSS  English  تماس با ما  Facebook  Twitter 
   1394/11/14 - عدم مشارکت روسیه در تحقیقات دیوان کیفری بین المللی
عدم مشارکت روسیه در تحقیقات دیوان کیفری بین المللی

بنابر گزارش رسانه ها، وزیر دادگستری روسیه اعلام نموده است که این کشور به دلیل عدم عضویت در دیوان کیفری بین المللی قادر به مشارکت در تحقیقات دیوان نسبت به جرایم ارتکاب یافته در «اوسیتای جنوبی»  نمی باشد. 

شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی به تازگی به دادستان دیوان اجازه آغاز تحقیقات نسبت به «وضعیت گرجستان » که ناظر به مخاصمه مسلحانه واقع شده در اوسیتای جنوبی می باشد را اعطا نموده است. دادستان دیوان پیش از این اعلام کرده بود که مبنای معقولی وجود دارد که جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی داخل در صلاحیت دیوان در گرجستان واقع شده است. سال 2008 میلادی منطقه اوسیتای جنوبی مورد هجمه دولت گرجستان واقع گردید که واکنش نظامی دولت روسیه را به همراه داشت. این کنش و واکنش به یک مخاصمه مسلحانه انجامید که آبستن جرایم بین المللی گردید.

دادستان دیوان کیفری بین المللی از همان سال 2008 میلادی و پس از پایان یافتن جنگ میان روسیه و گرجستان، فرایند ارزیابی مقدماتی خود را بر مبنای اطلاعات دریافتی آغاز نمود. این فرایند چندین سال به درازا انجامید که دلیل آن فعال بودن دولت های گرجستان و روسیه در تعقیب متهمان جرایم واقع شده در خلال این نبرد بود. با این حال در سال 2015 میلادی و پس از توقف فعالیت های قضایی گرجستان، دادستان دیوان وضعیت گرجستان را قابل پذیرش قلمداد نمود و از شعبه قضایی درخواست آغاز تحقیقات کرد که با موافقت دادرسان شعبه روبرو گردید.

گرجستان عضو دیوان کیفری بین المللی می باشد و دیوان نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی آن و یا توسط اتباع آن دارای صلاحیت می باشد. 


Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
1+6=
تقویم رویدادها