اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
1394/09/30 -

انتقال متهمان دیوان به کنگو برای گذراندن دوران محکومیت

انتقال متهمان دیوان به کنگو برای گذراندن دوران محکومیت

«توماس لوبانگا» و «جرمن کاتانگا» دو تن از محکومان وضعیت کنگو، برای گذراندن دوران محکومیت زندان خود به کشور کنگو انتقال داده شدند. این اولین باری است که دیوان کیفری بین المللی یک دولت را برای اجرای حکم زندان محکومین خود، تعیین می نماید. اولین حکم صادره از دیوان نیز نسبت به پرونده لوبانگا صادر شد.

تعیین کشور کنگو به عنوان محل اجرای حکم حبس محکومان، توسط ریاست دیوان و با عطف توجه به تمایل محکومان به گذراندن دوران محکومیت خود در کشور خودشان صورت پذیرفت. دیوان دارای مکان و تسهیلات برای اجرای احکام خود نمی باشد. از این رو وفق ماده ۱۰۳ اساسنامه رم، دولت های داوطلب طی انعقاد یک معاهده آمادگی خود را برای پذیرفتن محکومان دیوان جهت اجرای حکم حبس ایشان اعلام می دارند. اجرای حکم زندان در کشور پذیرنده با نظارت مستمر دیوان انجام خواهد شد تا انطباق آن با استاندادرهای بین المللی تضمین شود. 

لوبانگا در سال ۲۰۱۲ میلادی به دلیل ارتکاب جرایم جنگی از طریق به کارگرفتن سرباز کودکان به ۱۴ سال زندان محکوم شد. کاتانگا نیز در سال ۲۰۱۴ میلادی به دلیل معاونت در ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت به ۱۲ سال زندان محکوم شد. با این حال چندی پیش شعبه تجدید نظر دیوان با کاهش میزان مجازات تعیین شده موجبات آزاد شدن کاتانگا در ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی را فراهم کرده است.

وضعیت کنگو در سال ۲۰۰۴ میلادی از سوی دولت این کشور به دیوان ارجاع شد.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 3+4
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org