اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
1394/09/27 -

انتقاد دادستان دیوان از انفعال شورای امنیت در وضعیت سودان

انتقاد دادستان دیوان از انفعال شورای امنیت در وضعیت سودان

دادستان دیوان کیفری بین المللی با حضور در مقر شورای امنیت سازمان ملل، دهمین گزارش سالیانه خود در ارتباط با وضعیت سودان را  قرائت نمود. فاطو بنسودا، در اظهارات خود که این بار با لحنی تند و انتقادی خطاب به اعظای شورای امنیت ایراد شد بیان داشت که هربار که برای ارایه گزارشی از تحولات قضایی و فعالیت های دفتر دادستانی در نزد شورای امنیت حاضر می شود آرزو می کند که بتواند اظهار دارد سرانجام قربانیان وضعیت دافور در سودان عدالت را به زودی خواهند دید و آنانی که به دلیل ارتکاب جرایم داخل در اساسنامه رم مسوول هستند به زودی پاسخ گو خواهند بود. اما حقیقت آن است که صاحبان بیشترین مسوولیت در دافور هنوز هم متواری هستند.

دادستان دیوان با اشاره به آنکه ده سال از زمانی که شورای امنیت وضعیت دارفور را خطری برای صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرد می گذرد عنوان داشت که متاسفانه باید عرض کنم که قطعنامه های دیوان که بر حق قربانیان بر دیدن عدالت و تعقیب مرتکبان جرایم ارتکاب یافته تاکید می کند چیزی بیشتر از یک «وعده تو خالی» نیست چرا که سال ها یکی پس از دیگری می گذرد و امید قربانیان از دست می رود.

فاطو بنسودا با اشاره به درخواست های مکررش از شورای امنیت مبنی بر اتخاذ یک اقدام عملی در ارتباط با وضعیت سودان با توجه به وظایف این شورا و قطعنامه های صادره اش عنوان داشت که متواری ماندن متهمان وضعیت سودان به سبب انفعال شورا نیز می باشد. دادستان دیوان با اشاره به آنکه نه دادستانی دیوان و نه کل مجموعه دیوان دارای نیروی پلیس و توان برای دستگیری متهمان متواری نیستند بار دیگر از شورای امنیت خواست اقدامات مقتضی و مناسب جهت دستگیری متهمان وضعیت سودان اتخاذ شود.

 دادستان دیوان در گزارش خود خطاب به قربانیان وضعیت دارفور نیز عنوان داشت که ما کارهای خود را متوقف نخواهیم ساخت. خانم بنسودا افزود که برخلاف اطلاعات نادرستی که منتشر شده است فعالیت های دفتر دادستانی نسبت به وضعیت سودان متوقف نشده است و گروهی از حقوقدانان در حال انجام تحقیقات و جمع آوری ادله و مصاحبه کردن با شاهدان و قربانیان بیشتر هستند.

دادستان دیوان در بخشی از دیگر اظهارات خود تاکید نمود که قربانیان وضعیت دافور دیگر از کلامت و حرف های ما تسلی پیدا نمی کنند چرا که آنها عدالت عینی و محسوس می خواهند. دادستان این را هم افزود که بدون دستگیری متهمان متواری نمی توان عدالت را پیاده نمود چنانکه صلح پایدار و امنیت هم در دافور بدون تحقق این امر محقق نخواهد شد.

داستان همچنین با اشاره به هزینه های سنگین تحقیقات در دارفور و تعهد سازمان ملل مبنی بر تامین هزینه های وضعیت های ارجاع شده از سوی شورای امنیت، از شورا درخواست نمود که در این مورد نیز یاری رسان دیوان باشد.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 4+5
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org