اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

رویکرد های بزه دیده مدارانه به جرایم بین المللی: آفریقا

رویکرد های بزه دیده مدارانه به جرایم بین المللی: آفریقا

عنوان:

رویکرد های بزه دیده مدارانه به جرایم بین المللی: آفریقا

Victomological Approaches to Intenrational Crimes: Africa

نویسنده:

جمعی از نویسندگان

سال انتشار:

2011 میلادی

ناشر: 

اینترسنتیا- هلند

 

 

این کتاب که مجموعه مقالات تالیف شده از سوی صاحب نامان حوزه جرم شناسی و بزه دیده شناسی می باشد یکی از جامع ترین منابع در مطالعات بزه دیده شناختی در حقوق کیفری بین المللی است. نویسندگان این کتاب با تمرکز بر نمونه های جاری در قاره آفریقا به تفاوت های بزه دیده گان و بزه دیده شناسی جرایم ملی و جرایم بین المللی پرداخته اند. قربانیان جرایم بین المللی برخلاف قربانی جرایم عادی، فردیتش مورد تهاجم واقع نشده است بلکه به دلیل تعلق به یک گروه و یا جمع مورد هدف قرار گرفته است. قربانیان جرایم جنسی، مشارکت بزه دیده گان در فرایند دادرسی کیفری نزد محاکم بین المللی، جبران خسارت بزه دیده گان و عدالت جبران کننده، پاسخ های غیر کیفری به جرایم بین المللی از منظر بزه دیده گان از جمله موضوعاتی است که در این مجموعه ارزشمند مورد بررسی واقع شده اند. 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 5+1
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org