اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
1394/07/16 -

جنگ گرجستان و روسیه در آستانه تحقیقات دیوان کیفری بین المللی

جنگ گرجستان و روسیه در آستانه تحقیقات دیوان کیفری بین المللی

ریاست دیوان کیفری بین المللی، در پی اطلاع دهی دادستان دیوان مبنی بر قصد داشتن جهت ارایه درخواست اجازه آغاز تحقیقات نسبت به وضعیت گرجستان، شعبه اول مقدماتی را مسوول رسیدگی به «وضعیت گرجستان» نمود. در صورت صدور مجوز تحقیقات و آغاز شدن رسمی تحقیقات نسبت به «وضعیت گرجستان» این دهمین وضعیتی خواهد بود که دیوان نسبت به آن تحقیقات خود را آغاز کرده است. ویژگی خاص این وضعیت آن است که در صورت آغاز تحقیقات اولین وضعیت خارج از قاره آفریقاست که دیوان کیفری بین المللی نسبت به ان ورود پیدا خواهد نمود. همچنین این وضعیتی خواهد بود که پای روسیه که از اعضای شورای امنیت ملل متحد می باشد را به دیوان باز خواهد نمود.

کشور گرجستان با تصویب اساسنامه رم از سال 2003 میلادی به عضویت دیوان درآمده است. در پی وقوع یک مخاصمه مسلحانه میان کشور گرجستان و روسیه در سال 2008 میلادی، دادستان دیوان کیفری بین المللی بنابر اطلاعات دریافت شده «ارزیابی مقدماتی» خود را نسبت به این وضعیت آغاز نمود. با پایان یافتن این ارزیابی هفت ساله دادستان دیوان قصد خود را مبنی بر آغاز تحقیقات نسبت به این وضعیت به دلیل وجود «مبنای معقول» برای باورمندی به وقوع جرایم داخل در صلاحیت دیوان در بستر وضعیت گرجستان اعلام نموده است. درگیری های میان گرجستان و روسیه بر سر جدایی طلبان منطقه اوستیا صورت پذیرفته بود.

دادرسان شعبه مقدماتی دیوان پس از دریافت درخواست دادستان مسوول رسیدگی به آن خواهند بود تا در صورت ایفای شرایط اساسنامه ای برای آغاز تحقیقات نسبت به یک وضعیت، مجوز لازم جهت این امر را صادر نمایند.

Share
ارسال نظر (1)
نظرات بازدیدکنندگان
موسی شمسائی - 1394/07/16
باسلام، تا آنجا که به زمینه سازی برای اجرای عدالت مربوط است جای بسی خوشحالی است به خصوص که بالاخره دیوان از محدوده افریقا خارج می شود .اما امید است که جنبه سیاسی به لحاظ وضعیت کنونی روسیه واقدامات این کشور در سوریه ،نداشته باشد با آرزوی توفیق
ارسال نظر
ایمیل:
حاصل جمع 3+11
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org