RSS  English  تماس با ما  Facebook  Twitter 
   نشست امکان سنجی طرح موضوع رسیدگی به جنایات داعش نزد دیوان کیفری بین المللی
نشست امکان سنجی طرح موضوع رسیدگی به جنایات داعش نزد دیوان کیفری بین المللی

«کمیسیون حقوق بشر اسلامی» نشست علمی «امکان سنجی طرح موضوع رسیدگی به جنایات داعش نزد دیوان کیفری بین المللی» را برگزار می کند.

 در این نشست علمی محورهای  موضوعی سه گانه شامل ماهیت داعش از منظر حقوق بین الملل  در راستای شناسایی نحوه مسئولیت های حقوقی بین المللی منتسب به داعش، ابعاد حقوقی بین المللی جرایم ارتکابی توسط داعش به ویژه از حیث تطبیق با عناصر هر یک ازجرایم بین المللی مقرر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و نهایتا روند های شکلی و مقررات داخلی دیوان کیفری بین المللی برای طرح موضوع  رسیدگی به جنایات ارتکابی داعش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

دکتر بهرام مستقیمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر حسین آقایی جنت مکان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز و  جناب محمد هادی ذاکر حسین  پژوهشگر و دانش پژوه دکترای حقوق بین الملل کیفری از دانشگاه تیلبرگ هلند ارائه کنندگان بحث در نشست علمی یاد شده می باشند .

 

زمان: سی ام تیرماه ۱۳۹۴/ از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰

مکان: دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی- تهران

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
6+2=
تقویم رویدادها