اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

تاکید دادستان دیوان بر تداوم تحقیقات در سودان

تاکید دادستان دیوان بر تداوم تحقیقات در سودان

دادستان «دیوان کیفری بین المللی» در  بیست و یکمین گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت سودان اعلام  نمود که که این گزارش، یک یادآوری برای کسانی است که تصمیم گرفته اند حوادثی را که سبب گردهم آمدن ما در اینجا شده است به فراموشی بسپارند، به خصوص برای کسانی که با تحریف واقعیت ها مدعی می شوند که دیوان خود را به سودان تحمیل کرده است.

خانم «بنسودا»  به اظهارات جنجال برلنگیز سال گذشته خود در آخرین گزارش اش به شورای امنیت، مبنی بر آنکه به دلیل عدم اقدام مناسب شورای امنیت در موارد پرشماری در ارتباط با سودان، مجبور به محدود ساختن فعالیت های خود شده است نیز اشاره نمود. دادستان دیوان تاکید کرد که آن اظهارات پیامی بود برای شورای امنیت به منظور تشویق نمودن برای به کاربستن اختیارات خود جهت تضمین عدالت برای قربانیان جرایم ددمنشانه در سودان.  به گفته دادستان، با این حال این اظهارات موجب شد که تحریف کنندگان با قلب آگاهانه آن فراخوان برای اقدام، آن را به عنوان پیروزی البشیر و سایر متهمان تعریف و تعبیر کنند.

خانم دادستان تاکید نمود که پیام واضح من آن است که تصمیم دادستانی برای تحقق عدالت برای قربانیان در سودان دست نخورده باقی می ماند. دادستان دیوان این را نیز افزود که تلاش تحریف کنندگان و منفی بافان تنها به تقویت این تعهد و اعتقاد خدمت می کند.

دادستان دیوان کیفری بین المللی، در ادامه گزارش خود با اشاره به سفر اخیر رییس جمهور سودان به آفریقای جنوبی، آن را نشانه ای بر معتبر ماندن قرار جلب صادره علیه وی به مانند زمان صدورش، و باقی ماندن تعهد دیوان به اجرای آن دانست.

خانم دادستان اقدام قضایی آفریقای جنوبی را یک رویه درخشان دانست که می تواند سرمشق سایر دولت ها نیز واقع گردد. به گفته بنسودا، اقدام دادگاه عالی آفریقای جنوبی بر شناسایی فزاینده تعهدات بین المللی دولت ها از سوی محاکم ملی تاکید می کند.

دادستان دیوان در این گزارش، دول عضو دیوان را دعوت نمود تا با اتخاذ اقدامات و طرح های مبتکرانه نسبت به بازداشت ایمن و موثر مظنونان تحت تعقیب دیوان در صورت حضور در قلمروی سرزمینی شان فعال باشند. به گفته دادستان، هرچه این افراد بیشتر آزادی و فراری باشند، جرایم بیشتری ارتکاب می یابد که به ناامنی و عدم ثبات خواهد انجامید.

فاطو بنسودا، با اشاره به آنکه تاکنون ده مورد نافرمانی دولت سودان در همکاری با دیوان از سوی قضات دیوان احراز و به اطلاع شورای امنیت رسانده شده است از اعضای شورا درخواست نمود تا بدان توجه ویژه ای داشته باشند. دادستان در این گزارش به شورای امنیت یادآوری نمود که پذیرش نقش شورا در موارد عدم همکاری دولت ها و ایفای مسوولیت های خود در راستای تحقق اهداف اساسنامه رم در این راستا اجتناب ناپذیر است.


متن کامل گزارش دادستان دیوان کیفری بین المللی در بخش «بانک داده ها» قابل دسترسی است.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 2+6
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org