RSS  English  تماس با ما  Facebook  Twitter 
   اولین حکم پرداخت خسارت به قربانیان تجاوز در بوسنی
اولین حکم پرداخت خسارت به قربانیان تجاوز در بوسنی

دادگاه جرایم جنگی بوسنی در یک رای دوران ساز، برای نخستین بار حکم به پرداخت «خسارت» به یک قربانی «جرم تجاوز» در خلال جنگ بالکان نمود. همچنین، دادگاه دو سرباز صرب متهم به انجام این تجاوز را به ده سال زندان محکوم نمود.

این قربانی، یکی از هزاران زن قربانی تجاوز در بوسنی است که سال ها در تلاش برای احقاق حقوق خود و به رسمیت شناخته شدن بزه دیدگی شان در بوسنی هستند. مشکل آنجاست که رهبران صرب تاکنون مانع از اصدار حکم پرداخت خسارت شده بودند چرا که این نگرانی وجود دارد به به رسمیت شناخته شدن این حق، موجی از مطالبات حقوقی به راه افتد.

دادگاه جرایم جنگی بوسنی تاکنون به «جرایم جنسی» پرشماری رسیدگی کرده و احکام کیفری نیز برای مرتکبان صادر نموده است لیکن همواره قربانیان جرم تجاوز را به پیگیری مطالبه خسارت از مجاری مدنی سوق داده است. امری که علاوه بر تحمیل هزینه های مادی موجب افشای هویت قربانیان می شده است که خود موجب انصراف ایشان از پیگیری آن مسیر بوده است.

متهمان به پرداخت ۱۵ هزار یورو به قربانی کروات این پرونده که در سال ۱۹۹۲ میلادی مورد تجاوز مکرر قرار گرفت، محکوم شده اند. 

جنگ بالکان، حدود صد هزار کشته بر جای نهاد و ۳۵ هزار زن عموما مسلمان بوسنیایی در این میان مورد تجاوز صرب ها قرار گرفتند. 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
1+2=
تقویم رویدادها