اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

توصیه شعبه دیوان به برگزاری جلسه آغاز محاکمه ناتاگاندا در کنگو

توصیه شعبه دیوان به برگزاری جلسه آغاز محاکمه ناتاگاندا در کنگو

شعبه ششم دادرسی دیوان کیفری بین المللی به ریاست دیوان توصیه نموده است که جلسه نخست محاکمه ناتاگاندا در کشور کنگو برگزار شود. متعاقب این توصیه، ریاست دیوان در حال رایزنی با مقامات کنگو در ارتباط با عملیاتی کردن این پیشنهاد می باشد.

شعبه دادرسی دیوان دلیل این توصیه را نزدیک سازی فعالیت های دیوان به جامعه متاثر از جرایم ارتکابی از سوی متهم ذکر کرده است. 

برابر قاعده ۱۰۰ قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی، در جایی که دیوان تشخیص دهد نفع عدالت چنین اقتضا می کند می تواند بخشی از یا تمام جلسات دادرسی را در محلی به غیر از مقر دیوان در لاهه هلند برگزار نماید.

ناتاگاندا که هم اینک در زندان دیوان به سر می برد متهم به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در منطقه ایتوری کنگو در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی است.

در صورت تحقق این پیشنهاد، این نخستین بار خواهد بود که جلسات محاکمه دیوان در خارج از مقر آن برگزار خواهد شد.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 5+9
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org