اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

انتخاب رییس جدید دیوان کیفری بین المللی

انتخاب رییس جدید دیوان کیفری بین المللی

قضات دیوان کیفری بین المللی، «خانم سیلویا فرناندز گورمندی» از کشور آرژانتین را برای یک دوره سه ساله به ریاست دیوان برگزیدند. همچنین معاون اول (از کنیا) و معاون دوم ( از ژاپن) رییس جدید دیوان نیز از سوی دادرسان این نهاد انتخاب شدند. ویژگی انتخاب اخیر آن می باشد که رییس دیوان و معاونان او همگی زن هستند.

بنابر اساسنامه رم، ریاست دیوان که یکی از ارکان آن می باشد مسوول اداره مناسب دیوان به استثنای دفتر دادستانی می باشد. دبیرخانه دیوان نیز تحت نظارت ریاست آن فعالیت های خود را انجام می دهد. ارتباط با دولت ها برای جلب همکاری ایشان با دیوان از دیگر نقش هایی است که توسط ریاست دیوان ایفا می گردد.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 9+11
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org