اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

محکومیت بانوی آهنین ساحل عاج به زندان

محکومیت بانوی آهنین ساحل عاج به زندان

دادگاهی در ساحل عاج، خانم سیمون گباگبو، همسر رییس جمهور پیشین ساحل عاج را به دلیل «تضعیف امنیت» به ۲۰ سال زندان محکوم نمود.

خانم گباگبو، ۶۵ ساله، به همراه همسرش متهم به مشارکت در خشونت های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۰ میلادی ساحل عاج هستند که در آن گباگبو از رقیب انتخاباتی خودش شکست خورد.

کشور ساحل عاج عضو دیوان کیفری بین المللی نمی باشد لیکن در سال ۲۰۱۰ میلادی با تسلیم اعلامیه ای صلاحیت دیوان را پذیرفت. متعاقب آن، دادستان دیوان کیفری بین المللی در سال ۲۰۱۱ میلادی تحقیقات نسبت به جرایم بین المللی واقع شده متعاقب خشونت های پس از انتخابات را آغاز نمود که منتهی به صدور قرار جلب برای رییس جمهور پیشین ساحل عاج، لورنت گباگبو، و همسرش،‌معروف به بانوی آهنین، شد. آقای گباگبو پس از دستیگری تحویل دیوان کیفری بین المللی شده و فرایند دادرسی خود را طی می کند، لیکن دولت ساحل عاج نسبت به قابلیت پذیرش پرونده خانم گباگبو در دیوان اعتراض نمود و خواهان رسیدگی به این پرونده در محاکم ملی ساحل عاج شد. این اعتراض در روزهای واپسین سال گذشته میلادی رد گشت. 

دلیل رد شدن اعتراض دولت ساحل عاج آن بود که بنابر رای شعبه مقدماتی دیوان دولت ساحل عاج اقدام پیشرونده و عینی نسبت به رسیدگی به اتهامات خانم گباگبو انجام نداده است. بنابراین رای اخیر دادگاه ساحل عاج می تواند یک واقعه جدید باشد که می تواند صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به پرونده متهم را با چالش دوباره روبرو سازد.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 5+9
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org