اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

اظهارات دادستان دیوان در سفر به آفریقای مرکزی

اظهارات دادستان دیوان در سفر به آفریقای مرکزی

دادستان دیوان کیفری بین المللی که به همراه هیات همراه سفری به جمهوری آفریقای مرکزی انجام داده است در یک کنفرانس خبری گزارشی از مسوولیت های کلی دفتر دادستانی دیوان و همچنین اقدامات انجام شده از سوی این ارگان دیوان نسبت به وضعیت آفریقای مرکزی ارایه داد.

خانم فاتو بنسودا، اعلام داشت که ماموریت دادستان دیوان انجام تحقیقات بی طرفانه و تعقیب افرادی است که بیشترین مسوولیت ارتکاب شدیدترین جرایم بین المللی متوجه ایشان می باشد، آن هم جایی که کس دیگری نمی خواهد و یا نمی تواند که عدالت را برای قربانیان محقق سازد.

دادستان دیوان افزود که در جست و جوی آشکار ساختن و استقرار حقیقت و پایان بخشیدن به بی کیفری است تا از این رهگذر آرامشی برای بازماندگان فراهم سازد و کرامت را به کسانی که حقوقشان تضییع شده است بازگرداند.

فاتو بنسودا، با اشاره به ارجاع وضعیت آفریقای مرکزی برای رسیدگی به جرایم مورد ادعای ارتکاب یافته از سال ۲۰۱۲ میلادی آن را نشانه از تعهد مقامات این کشور برای تحقق عدالت دانست. دادستان دیوان، با اشاره به ارزیابی مقدماتی انجام شده نسبت به وضعیت آفریقای مرکزی شماره دو، اعلام داشت تحلیل مستقل اطلاعات گردآوری شده دفتر دادستانی را به این نیجه رساند که مبنای معقولی برای آغاز تحقیقات وجود دارد و هردو گروه انتی-بالاکاها و سلکاها در مظان اتهام ارتکاب جرایم جنگی می باشند. بر مبنای همین ارزیابی بود که در سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی دادستان رسما آغاز تحقیقات نسبت به وضعیت آفریقای مرکزی شماره دو را اعلام نمود

دادستان دیوان با اشاره به آنکه عدالت نمی تواند با شتاب تحقق یابد به مردم آفریقای مرکزی قول داد تمام تلاش خود را برای تعقیب مرکتبان جرایم بین المللی در آن کشور به کار بندد.

 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 4+3
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org