اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

تصویب کنندگان تازه الحاقیه کامپالا

تصویب کنندگان تازه الحاقیه کامپالا

از آغاز سال جدید میلادی تا کنون، دو دولت دیگر الحاقات اجلاسیه کامپالا به اساسنامه رم را تصویب کرده و سند تصویب آن را نزد ریاست مجمع دول عضو دیوان تودیع نموده اند. این دو دولت عبارتند از کشورهای مالت و کاستاریکا که به ترتیب در سی ام ژانویه و پنجم فوریه سال جاری اسناد تصویب اصلاحات و الحاقات کامپالا نسبت به جرم تجاوز و جرایم جنگی مندرج در ماده هشت اساسنامه را تقدیم نموده اند.

بدین ترتیب تعداد کشورهای تصویب کننده الحاقات جرم تجاوز به ۲۲ کشور و کشورهای تصویب کننده اصلاحات جرایم جنگی به ۲۳ کشور رسید.

بنابر اصلاحات به تصویب رسیده در اجلاسیه کامپالا در سال ۲۰۱۰ میلادی، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم تجاوز منوط به تصویب آن توسط سی دولت عضو و همچنین اخذ تصمیم از سوی مجمع دول عضو در سال ۲۰۱۷ میلادی نسبت به فعال سازی آن می باشد.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 10+7
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org