اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

استعفای رییس کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر راجع به غزه

استعفای رییس کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر راجع به غزه

پرفسور «ویلیام شیبث»، رییس «کمیسیون تحقیق» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راجع به غزه، از سمت خویش استعفا داد. 

شیبث در نامه استعفای خود به مطلبی که یکی از روزنامه های اسراییلی در اوایل سال جاری میلادی منتشر ساخته بود اشاره کرده است مبنی بر آنکه فشار برای برکناری رییس کمیسیون تحقیق بخشی از جریان سازی اسراییل علیه این کمیسیون خواهد بود. رییس مستعفی کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر، شکایت اسراییل نزد شورای حقوق بشر علیه وی را نیز در همین راستا تفسیر کرده است.

رژیم اسراییل با اشاره به آنکه پرفسور شیبث در سال ۲۰۱۲ میلادی طرف مشورت حقوقی سازمان آزادی بخش فلسطین واقع شده است و به این سازمان درباره وضعیت فلسطین نزد دیوان کیفری بین المللی متعاقب شناسایی دولت بودن آن از سوی مجمع عمومی سازمان ملل مشورت دهی نموده است، بی طرفی وی را تخدیش کرده و خواهان انفصال وی شده بود.

پرفسور پرآوازه حقوق کیفری بین المللی، شیبث، در نامه استعفای خود بیان کرده است ادعای اسراییل در حالی مطرح شده است که وی به تعهد بی طرفی خود وفادار بوده است و مشورت دهی حقوقی به سازمان ها و دولت ها به عنوان یک شخص علمی امر متعارفی بوده است حتی اگر در قبال آن ها هدیه ای نیز دریافت کرده باشد. شاباث در نامه خود اشاره کرده است که مواضع او در قبال فلسطین و اسراییل از سالیان پیش مشخص بوده است و انتصاب او به عنوان رییس کمیسیون بدون آگاهی از این مواضع نبوده است.

شیبث در پایان نامه خود دلیل استعفای خود را رفع موانع احتمالی در مسیر کاری کمیسیون تحقیق عنوان کرده است.

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 0+11
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org