نامه مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران به دادستان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با وضعیت غزه

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران در راستای ترویج عدالت کیفری جهانی و کنشگری در مقابله با بی کیفرمانی با ارسال نامه ای به دادستان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با بحران غزه خواستار تسریع در فرایند تحقیقات دادستانی دیوان در ارتباط با قضیه فلسطین و آغاز مرحله تعقیب با صدور قرار جلب علیه مرتکبان جرایم بین المللی علیه غیرنظامیان در غزه گردید.

در این نامه با اشاره به رویه پیشین دادستانی دیوان، از آقای کریم خان درخواست شده است تا نسبت به صدور یک بیانیه بازدارنده در مورد وضعیت جاری در غزه اقدام نماید. مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران ضمن فراخواندن جامعه جهانی به همکاری با دیوان بر آمادگی خود برای همراهی با دیوان در مسیر تحقیقات در مورد فلسطین تاکید کرده است.لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=634