مدرسه مجازی بهاره دیوان کیفری بین المللی

«مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» با همکاری «موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی» دانشگاه تهران با هدف دانش افزایی جامعه حقوقی و دانشگاهی ایران نسبت به دیوان کیفری بین المللی به عنوان مهمترین بازیگر بین‌المللی نظام عدالت کیفری جهانی اولین مدرسه بهاره دیوان کیفری بین‌المللی را به صورت مجازی برگزار می کند. شاخصه شاخص این دوره حضور چهره های و شاغلان شاخص دیوان کیفری‌بین المللی در میان مدرسان دوره است که فرصتی بی‌سابقه برای علاقه مندان به مطالعات دیوان کیفری بین المللی فراهم آورده است.

زمان

این دوره آموزشی دربردارنده شش جلسه یک ساعت و نیمه است که طی سه روز از چهارم تا ششم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. ساعات هر کلاس از ۱۲:۳۰ تا ۱۴ و ۱۵-۱۶:۳۰ است.

مدرسان و موضوع درسگفتارها:

 

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید

 لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=593