تایید محکومیت و مجازات ناتاگاندا توسط شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی

شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین‌المللی با اکثریت آرا حکم محکومیت «بوسکو ناتاگاندا» را تایید نمود. در هشتم جولای ۲۰۱۹ میلادی، شعبه پنجم دادرسی دیوان ناتاگاندا را نسبت به ارتکاب جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در منطقه ایتوری جمهوری دموکراتیک کنگو در خلال سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ میلادی مجرم شناخت. بر همین اساس، ناتاگاندا محکوم به سی سال حبس گردید.

محکومیت و مجازات مذکور از سوی ناتاگاندا مورد تجدید نظر خواهی واقع گردید که البته به فرجام مطلوب نرسید و رای شعبه دادرسی مورد ابرام واقع شد. شعبه تجدید نظر تمام ایرادات و چالش های مطرح شده از سوی ناتاگاندا را رد نمود. از جمله بنابر رای شعبه تجدید نظر در تعیین مجازات جهات مخففه وجود نداشته است. ناتاگاندا ادعا نموده بود که پیشینه وی که متاثر از نسل کشی رواندا بوده است بایستی در تعیین مجازات مورد لحاظ واقع می شد.

لازم به ذکر است علاوه بر مجازات،‌ ناتاگاندا محکوم به جبران خسارت بزه دیدگان و پرداخت سی میلیون دلار به عنوان جبران خسارت جمعی نیز شده است. با قطعی شدن محکومیت و مجازات ناتاگاندا وی جهت تحمل دوران حبس خود به یکی از کشورهای طرف قرارداد دیوان جهت اجرای مجازات تحویل خواهد شد.لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=592