امضای تفاهم نامه همکاری میان «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران»‌ و «موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی» دانشگاه تهران

نظر به اهمیت فزاینده مطالعات «حقوق کیفری بین‏ المللی» و لزوم توسعه این دانش در جامعه حقوقی و دانشگاهی ایران از رهگذر اقدامات آموزشی، ترویجی و پژوهشی و با توجه به نقش پیشروانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ارتقای دانش حقوقی جامعه ایران در حوزه‏ های نو در روز جاری تفاهم نامه همکاری میان «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» به عنوان یک موسسه هلندی دارای نمایندگی رسمی در ایران به عنوان یک سازمان مردم نهاد تخصصی در حوزه عدالت کیفری بین المللی و همچنین «موسسه تحقیقات علوم جنایی و جرم شناسی» دانشگاه تهران به عنوان یکی از موسسات پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی منعقد گردید.

این تفاهم نامه طی مراسمی با حضور رئیس موسسه، اقای دکتر غلاملو، و مدیر مرکز، دکتر ذاکرحسین، در محل موسسه جرم شناسی به امضای طرفین رسید. امضا کنندگان در این مراسم ابراز امیدواری کردند که در ادامه این تفاهم نامه بیش و پیش از گذشته همکاری های مشترک در زمینه برگزاری دوره های آموزشی و همچنین توسعه ادبیات حقوق کیفری بین المللی در ایران صورت بگیرد.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز به صورت موردی در چندین نوبت موسسه و مرکز اقدام به برگزاری دوره های اموزشی نموده بودند که خود زمینه ساز انعقاد تفاهم نامه همکاری برای توسعه و تعمیق همکاری های علمی دوجانبه گردید. لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=591