رای مهم دیوان کیفری بین المللی درباره قضیه فلسطین
در دوم ژانویه ۲۰۱۵ میلادی دولت فلسطین با تودیع سند تصویب اساسنامه رم نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به عضویت دیوان کیفری بین المللی درآمد و اساسنامه رم از تاریخ اول آپریل ۲۰۱۵ میلادی برای دولت فلسطین لازم الاجرا گردید.
 
دولت فلسطین با صدور اعلامیه ای با عطف بما سبق کردن صلاحیت زمانی دیوان صلاحیت این نهاد را از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی پذیرفت  و بر همین اساس دادستان دیوان در ژانویه ۲۰۱۵ میلادی فرایند ارزیابی مقدماتی نسبت به قضیه فلسطین را با هدف شناسایی جرایم واقع شده در آن آغاز نمود.
 
در می ۲۰۱۸ میلادی دولت فلسطین قضیه مرتبط با این کشور را به دادستانی دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد که دادستان را از اخذ مجوز قضایی از دادرسان شعبه پیش دادرسی برای آغاز تحقیقات کامل بی نیاز می کرد.
 
پنج سال بعد در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی دادستان دیوان اعلام نمود که با احراز وقوع جنایت های بین المللی داخل در صلاحیت دیوان در نوار غزه و کرانه باختری مبنای معقولی برای ادامه تحقیقات نسبت به قضیه فلسطین با هدف تحت تعقیب قرار دادن پرونده های مرتبط وجود دارد.

در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰ دادستان دیوان از دادرسان دیوان تقاضا نمود تا بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه رم رای خود را درارتباط با قلمروی سرزمینی فلسطین اعلام دارند. دادستان اعلام داشت که بر این باور است که صلاحیت سرزمینی دیوان شامل سرزمین های اشغال شده فلسطین طی جنگ شش روزه در تابستان ۱۹۶۷ نیز می شود و بنابراین کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس مشمول صلاحیت سرزمینی دیوان خواهند بود

در فرایند ارزیابی درخواست دادستان برخی دولت ها و سازمان ها به اظهار نظر پرداختند و در این میان برخی در دولت بودن فلسطین و صلاحیت ان برای عضویت در دیوان تشکیک کردند. شبهه ای که پیش از آن در سال ۲۰۰۹ میلادی موجب رد اعلامیه فلسطین مبنی پذیرش موردی صلاحیت دیوان از سوی دادستان وقت دیوان گردیده بود.

یکسال بعد در پنجم فوریه ۲۰۲۱ میلادی شعبه اول پیش دادرسی با اعلان تصمیم خود بر اساس اکثریت آرای قضات اعلام نمود که فلسطین بر اساس اساسنامه رم عضو دیوان می باشد و قلمروی سرزمینی آن منطبق با مرزها و خطوط سبز تعیین شده پیش از اشغال در سال ۱۹۶۷ می باشد.
همچنین شعبه پیش دادرسی اعلام داشت که موافقت نامه اسلو که صلاحیت کیفری دولت فلسطین را محدود کرده است اثری در استقرار صلاحیت سرزمینی دیوان ندارد؛ رایی مشابه موضع دیوان در قضیه افغانستان و موافقت نامه های دو جانبه افغانستان و آمریکا.

لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=589