وبینار نقش تیم تحقیقاتی سازمان ملل در پاسخ گو کردن داعش در قبال جنایات بین المللی

مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران برگزار می کند: 

 

📌وبینار پاسخ گویی داعش درقبال جرایم بین المللی: نقش تیم تحقیقاتی سازمان ملل (یونیتاد)

 

🎙سخنران: آقای کریم اسد خان 

رئيس تیم تحقیقاتی عراق و مشاور ويژه دبیرکل سازمان ملل متحد

 

📌زمان: ۵شنبه پانزدهم آبان ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۴:۳۰ 

 

🔖برای ثبت نام رایگان اینجا را کلیک کنید.

 

🔖ظرفیت ثبت نام محدود است.

زبان دوره به انگلیسی می باشد. لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=584