سومین دوره آموزش انلاین «آشنایی با دیوان کیفری بین المللی»

«مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» و «موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی» دانشگاه تهران سومین دوره آموزش انلاین «آشنایی با دیوان کیفری بین المللی» را برگزار می کنند.

 

جلسه نخست: 
مدرس: دکتر علی خالقی

موضوع: صلاحیت و قابلیت پذیرش در اساسنامه رم

زمان: یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ تا ۱۹

 

جلسه دوم: 

مدرس: دکتر محمد هادی ذاکرحسین

موضوع: فرایند دادرسی در دیوان از تحقیق تا تعقیب و از دادرسی تا اجرای مجازات


زمان: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ تا ۱۹جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا را کلیک کنید. 

 لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=576