دوره تکمیلی ویبنار «آشنایی با دیوان کیفری بین المللی»

پیرو استقبال و رضایتمندی از نخستین «ویبنار» آموزشی آشنایی با دیوان کیفری بین المللی، و همزمان با بیستمین سالگرد تصویب اساسنامه رم، «مرکز حقوق کیفری بین المللی» با همکاری «موسسه فرهنگی چهل» و «موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی»، وبینار تکمیلی آشنایی با دیوان کیفری بین المللی را برگزار می کند.

در این دوره در ارتباط با موضوعات کاربردی و آیینی دیوان به خصوص در حوزه گزینشگری دیوان مطالبی آموزش  داده خواهد شد. اهم سوالاتی که در این دوره بدان ها پاسخ داده خواهد شد عبارتند از:

مدرس: دکتر محمد هادی ذاکرحسین

زمان: سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۷

ساعت ۱۶ تا ۱۹ 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا را کلیک کنید. لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=509