گزارشی از نظرات قربانیان در وضعیت افغانستان

متعاقب درخواست دادستان دیوان کیفری بین المللی از شعبه سوم پیش-دادرسی جهت صدور مجوز تحقیقات کامل نسبت به وضعیت افغانستان، دادرسان شعبه پیش-دادرسی در نوامبر ۲۰۱۷ میلادی با صدور دستوری «واحد مشارکت و جبران خسارت قربانیان» دبیرخانه دیوان را ملزم کردند تا پایان ماه ژانویه ۲۰۱۸ میلادی، اقدام به جمع آوری نظرات فردی و جمعی قربانیان وضعیت افغانستان نماید و هر دو هفته یکبار گزارشی از نظرات ارایه شده را به همراه ارزیابی مقدماتی ایفای شرایط لازم جهت اظهار نظر مانند قربانی بودن در معنای اساسنامه رم را به شعبه تحویل نماید.

از ان زمان تا کنون «واحد مشارکت و جبران خسارت قربانیان»، شش گزارش به شعبه پیش دادرسی مربوطه ارسال داشته است. در راستای تمهید مقدمات لازم برای مشارکت حداکثری قربانیان در فراخوان شعبه پیش-دادرسی، واحد مشارکت و جبران خسارت اقدام به تهیه و انتشار فرم ثبت اظهارات به زبان های انگلیسی، دری و پشتو نمود که مورد استفاده قربانیان واقع گردید.

اولین گزارش در هفت دسامبر ارایه گشت که به موجب ان در بازه زمانی ۲۰ نوامبر تا اول دسامبر، ۵ فرم به نمایندگی از ۵۱۴ قربانی ثبت شده است که همه آن ها موافق اقدام دیوان و انجام تحقیقات بوده اند.

دومین گزارش در ۲۱ دسامبر ارایه گشت که به موجب ان در بازه زمانی ۲ تا ۱۸ دسامبر، ۹ فرم ثبت شده بود. ۲ فرم به دلیل نگارش به زبان فارسی به واحد ترجمه سپرده شدند و ۷ فرم دیگر به نمایندگی از ۱۰۳۱ قربانی ثبت گشته بودند.

سومین گزارش در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸ ارایه گشت که به موجب آن ۲۸ فرم به نمایندگی از ۳۵۰ قربانی در هفته پایانی سال ۲۰۱۷ و هفته اغازین سال ۲۰۱۸ میلادی ثبت شده بودند که در میان ان ها تنها یک خانواده ۱۴ نفره مخالف اغاز تحقیقات بوده اند.

چهارمین گزارش در ۲۵ ژاویه ارایه گشت که به ۴۶ فرم ثبت شده اشاره دارد.

پنجمین گزارش با پایان یافتن مهلت ثبت اظهارات و در تاریخ ۲ فوریه منتشر شد. به موجب این گزارش که تغییر شگرفی در تعداد اظهارات ثبت شده نمایش داد ۱۳۸ اظهارنامه به نمایندگی از ۵۰۱۳۰۰ قربانی ثبت شده است. بنابر این گزارش، این تعداد قربانی بر اساس یک فرم که از سوی یک نهاد مدنی ارایه شده است و مدعی نمایندگی بیش از ۵۰۰ هزار نفر شده است، شمارش شده است.

ششمین گزارش واحد مشارکت و جبران خسارت قربانیان در ۵ فوریه منتشر شد که به موجب آن ۱۶۵ فرم اظهارات ثبت شده است که به نمایندگی از ۲۱۱۹۲۵ قربانی و ۷۸۷ خانواده بوده است. اینبار نیز این رقم بالا بر اساس فرم ثبت شده از سوی همان سازمان مردم نهاد رقم خورده است.

بر اساس این گزارش ها که دقت و صحت انها نیازمند تصمیم شعبه پیش دادرسی است تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار قربانی به صورت جمعی اظهار نظر کرده اند.

 لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=502