آغاز «ارزیابی مقدماتی» وضعیت فیلیپین و ونزوئلا در دیوان کیفری بین المللی

دادستان دیوان کیفری بین المللی، خانم فاطو بن سودا، آغاز «ارزیابی مقدماتی» نسبت به وضعیت های «جمهوری فیلیپین» و «جمهوری ونزوئلا» را، که هر دو عضو دیوان می باشند، اعلان نمود.

آغاز ارزیابی مقدماتی نسبت به این دو وضعیت بر اساس اعلان جرم ها و گزارش هایی است که دفتر دادستان دیوان از سال ۲۰۱۶ دریافت کرده است و دادسان بنابر صلاحدید خود اقدام به آغاز ارزیابی مقدماتی نمود.

وضعیت فیلیپین ناظر به موج موسوم به «جنگ علیه مواد» است که از سوی دولت فیلیپین از تابستان ۲۰۱۶ میلادی آغاز شده است و طی آن تعداد پرشماری از متهمان به دخیل بودن در مصرف و یا تجارت غیرقانونی مواد مخدر کشته شده اند. این کشتارها هم در درگیری های میان گروه های مواد مخدر به وقوع پیوسته و هم در عملیات های ضد مواد مخدر پلیس. 

وضعیت ونزوئلا ناظر به موج سرکوب مخالفت ها و تظاهرات های علیه دولت مرکزی از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی می باشد که طی آن مخالفان پرشماری دستگیر شده اند که بنابر گزارش ها در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته اند. همچنین در این تنش ها، گروه های مخالف دولت نیز متوسل به خشونت شده اند که در جریان آن برخی از نیروهای پلیس زخمی و یا کشته گشته اند.

دادسان دیوان در پیام خود به این مناسبت با اشاره به اصل صلاحیت تکمیلی ابراز داشته است که با مقامات کشورهای فیلیپین و ونزوئلا در تعامل و تماس خواهد بود تا در ارتباط با اقدامات ملی در خصوص تعقیب این جرایم مورد ادعا واقع شده اطلاعات لازم را کسب نماید.

خانم دادستان این را نیز افزوده است که هیچ مهلت قانونی برای انجام ارزیابی مقدماتی وجود ندارد و این دادستان دیوان است که تصمیم می گیرد چه زمانی نسبت به پایان ارزیابی مقدماتی تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

شروع ارزیابی مقدماتی نسبت به این دو کشور خارج از افریقا، سال پر کاری برای دادستانی دیوان نوید می دهد.

 

 لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=501