بیانیه مرکز حقوق کیفری بین المللی در حاشیه اجلاس مجمع دول عضو دیوان کیفری بین المللی

«مرکز حقوق کیفری بین المللی» که به عنوان تنها سازمان مردم نهاد ایرانی در شانزدهیمن اجلاس «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی که در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک در حال برگزاری می باشد شرکت کرده است، در حاشیه این اجلاس بیانیه مکتوبی در ارتباط با وضعیت افغانستان منتشر نموده و در میان نمایندگان دولت های شرکت کننده در اجلاس توزیع نموده است.

در این بیانیه با استقبال از تصمیم دادستان دیوان جهت درخواست اخذ مجوز آغاز تحقیقات در وضعیت افغانستان، توصیه هایی به دیوان و دولت ها در باره وضعیت افغانستان شده است. متن این بیانیه را در پیوست این خبر قابل دسترس می باشد.

 لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=496