ترجمه خلاصه درخواست دادستان دیوان کیفری بین المللی برای مجوز آغاز تحقیقات در افغانستان

«مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» در راستای اگاه سازی قربانیان وضعیت افغانستان از حدود صلاحیت دیوان در ارتباط با جرایم واقع شده در خاک افغانستان اقدام به ترجمه خلاصه درخواست دادستان دیوان از شعبه پیش- دادرسی جهت اخذ مجوز آغاز تحقیقات به زبان فارسی نموده است. 


نویسنده:
 واحد آموزش مرکز حقوق کیفری بین الملی ایران

لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=493