پرفسور «شریف بسیونی» درگذشت

پرفسور «شریف بسیونی» امروز، سوم مهرماه، در سن ۷۹ سالگی، در شیکاگوی آمریکا در گذشت. پرفسور بسیونی که مصری الاصل می باشد از پرآوازه ترین صاحب نظران حقوق کیفری بین المللی می باشد که آثار پرشماری در این زمینه مکتوب کرده است. در کنار فعالیت های دانشگاهی و تدریس در دانشگاه های مختلف در اروپا و آمریکا، پرفسور بسیونی سمت های مختلفی نیز در حوزه عدالت کیفری بین المللی بر عهده داشته است. به عنوان نمونه وی عضو کمیته تحقیق راجع به لیبی (۲۰۱۱-۲۰۱۲ میلادی) و کارشناس مستقل حقوق بشر در افغانستان بوده است. همچنین مرحوم بسیونی در کنفرانس رم که منتهی به تدوین و تصویب اساسنامه رم، سند موسس دیوان کیفری بین المللی، شد نقش موثری ایفا نمود.

بسیونی بینانگذار موسسه بین المللی حقوق بشر و عدالت کیفری سیراکوزا در ایتالیا بود که هرساله اقدام به برگزاری دوره های اموزشی در حوزه مطالعات حقوق کیفری بین المللی می نماید.

مرکز حقوق کیفری بین المللی یاد ان مرحوم را گرامی می دارد. لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=486