با حمایت مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران برگزار می شود: همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت

«انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت» در هشتم تیرماه اقدام به برگزاری «همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت پس از گذشت سی سال با رویکردی حقوقی، سیاسی و روانشناختی» می نماید.

در پنل حقوقی این همایش آقایان محمدعلی اردبیلی (صلاحیت رسیدگی به جنایت بمباران شیمیایی سردشت به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی)،  ستار عزیزی (بررسی امکان مطالبه حقوق و جبران زیان های وارده به قربانیان و خانواده های اسیب دیدگان بمباران شیمیایی) ,احمد احمدی در پنل حقوقی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

پنل سیاسی- بین المللی و پنل روانشناختی-جامعه شناختی از دیگر پنل های این همایش یک روزه می باشد که در مجتمع فرهنگی هنری سردشت برگزار می گردد. 

«مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» در راستای حمایت از قربانیان جرایم جنگی سردشت و بزرگداشت یاد ایشان و ثبت این جنایت اقدام به حمایت از برگزاری این همایش نموده است.لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=477