دعوت به همکاری با «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران»

«مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» به عنوان سازمان مردم نهاد مستقر در کشور هلند، در راستای توسعه فعالیت های خود و پیشبرد و ترویج دانش و ادبیات حقوق کیفری بین المللی ایران با تمرکز بر مطالعات دیوان کیفری بین المللی از میان دانش آموختگان و دانش جویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت به همکاری می نماید.

این همکاری ناظر به انجام ترجمه متون و اخبار انگلیسی مرتبط با حوزه حقوق کیفری بین المللی می باشد. علاقه مندانی که مایل با همکاری با مرکز در انجام امر ترجمه می باشند و در این امر نیز از دانش و توانمندی لازم برخوردار هستند دعوت می شوند تا از طریق رایانامه و به همراه ارسال رزومه آموزشی پژوهشی خود علاقه مندی خود را ابراز کنند. 

لازم به ذکر است همکاری با مرکز در این مرحله داوطلبانه و غیر انتفاعی می باشد.لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=444