محکومیت «بمبا» به 18 سال زندان توسط دیوان کیفری بین المللی

امروز، شعبه سوم دادرسی دیوان کیفری بین المللی «بمبا گبمو» را به 18 سال زندان محکوم نمود. در مارچ سال جاری میلادی، شعبه دادرسی ورای شک معقول «بمبا» را بر مبنای مسوولیت فرمانده نظامی نسبت به ارتکاب جرایم علیه بشریت (قتل و تجاوز جنسی) و جرایم جنگی (قتل، تجاوز جنسی و غارت) که در جمهوری آفریقای مرکزی و در خلال سال های 2002 و 2003 میلادی به وقوع پیوسته بودند مجرم شناخته بود. 

حکم تعیین مجازات «بمبا» در یک جلسه عمومی از سوی رییس شعبه و با حضور جمعیت فراوانی که برای استماع حکم در دیوان حاضر شده بودند خوانده شد. بنابر این حکم، دادرسان رفتارهای مجرمانه به وقوع پیوسته را یعنی قتل و تجاوز جنسی و غارت را دارای شدت دانستند. همچنین دادرسان ارتکاب این جرایم علیه قربانیان بی دفاع و شیوه بی رحمانه و خشن ارتکاب آن ها را از علل مشدده مجارات احراز کرده و بر فقدان علل مخففه در این پرونده تاکید نمودند. 

بر اساس رای صادره، بمبا برای ارتکاب قتل به 16 سال زندان، برای ارتکاب تجاوز جنسی به 18 سال و برای ارتکاب غارت به 16 سال زندان محکوم گردید که بنابر آیین دادرسی دیوان، بیشترین مجازات یعنی 18 سال نسبت به وی قابل اجرا خواهد بود. از این مدت، مدت زمان بازداشت بمبا در بازداشتگاه دیوان که از سال 2008 میلادی آغاز شده است کم خواهد شد. 

محکوم علیه و دادستان می توانند نسبت به رای صادره بنابر فقدان تناسب تجدیدنظر خواهی کنند. در صورت نهایی شدن رای، شعبه دادرسی می تواند نسبت به وضعیت جبران خسارت بزه دیدگان نیز تصمیم گیری کند.لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=407