راهنمای دیوان کیفری بین المللی

عنوان:

راهنمای دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:

محمد هادی ذاکرحسین

سال نشر:

1395 خورشیدی

ناشر:

شهر دانش

 

کتابچه «راهنمای دیوان کیفری بین المللی» نخستین کتابی است که از سوی «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» تهیه شده است. این کتاب که توسط مدیر مرکز به رشته تحریر درآمده است دربردارنده سوالات و پاسخ هایی است برای معرفی دیوان کیفری بین المللی به مخاطب عام و خاص. خوانش این کتاب، تصویری روشن از اهداف، عملکرد و نظام حقوقی حاکم بر دیوان در اختیار خواننده قرار می دهد. نویسنده کتاب در مقدمه خود، شرحی بر رویکرد های منفی نسبت به دیوان و راه رفع آن ها نگاشته است. نه تنها دانشجویان و پژوهشگران حقوقی، بلکه عموم فارسی زبانان علاقه مندان به موضوعات بین المللی و مساله عدالت مخاطب این کتاب می باشند.  لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=405